Öppna föreläsningar

Vill du lära dig mer om idrott, hälsa och fysisk aktivitet? Då kanske våra öppna föreläsningar är något för dig.

Lärare undervisar i lärosal

Vi tillgängliggör vår forskning

Varje år anordnar Gymnastik- och idrottshögskolan öppna föreläsningar för att sprida och tillgängliggöra forskning och utveckling inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

De öppna föreläsningarna spelas in och finns tillgängliga för dig som är intresserad. Du kan hitta senaste årens föreläsningar på vår Youtube-kanal.

Öppna föreläsningar från 2022

Nedan kan du ta del av GIH:s öppna föreläsningar från 2022.

En föreläsning av Dan Andersson, doktorand i idrottsvetenskap

Vi lever i ett IT-samhälle, med en mängd olika hjälpmedel som ska förenkla vår vardag, men våra kroppar är fortfarande anpassade till ett liv på savannen, ett stenåldersliv.

Hur påverkar denna kontrast vår hälsa och vårt behov av fysisk aktivitet? Kan träning minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och depression? Eller kan det vara farligt att träna?

Föreläsningen diskuterar dessa frågor utifrån nya forskningsrön.

En föreläsning av Gisela Nyberg, högskolelektor

I dag vet vi att ungdomar med mycket skärmtid rör sig mindre, och har sämre kondition. Finns det även samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa? Och vilka effekter skulle en förlängd skoldag med extra fysisk aktivitet kunna få på hjärnhälsa?

En föreläsning av Peter Schantz, professor

Frågan om natur påverkar vår hälsa är viktig av många anledningar. En gäller värdet av friluftsliv och att motionera eller träna i gröna miljöer. En annan gäller att forskningen om hälsa och samhällsplaneringen behöver anpassa sig till en sådan kunskap.

En föreläsning av Abram Katz, professor

Insulinresistens definieras som ett otillräckligt svar av kroppens vävnader på insulin. Insulinresistens är inte ett patologiskt tillstånd, men det är en viktig riskfaktor för utvecklingen av ett antal metabola sjukdomar inklusive: fetma, högt blodtryck och typ 2-diabetes.

Tidig upptäckt av insulinresistens skulle möjliggöra icke-farmakologisk/medicinsk intervention, såsom en förändring i livsstil (motion och kost), som kan vända tillståndet och därigenom förhindra/minska utvecklingen av flera viktiga sjukdomar.

I föreläsningen beskrivs kopplingen mellan insulinresistens och skelettmuskulaturen och hur man kan använda skelettmuskelns kontraktila egenskaper för att identifiera friska unga individer innan början av kliniska manifestationer, som löper risk att uppvisa insulinresistens.

 

Adress till denna sida: www.gih.se/oppnaforelasningar

Hitta på sidan

Kontakt

Se äldre föreläsningar

Du hittar senaste årens föreläsningar på vår Youtube-kanal.

GIH-podden logotyp

PodcastEn populärvetenskaplig podd från Gymnastik- och idrottshögskolan

Studenter tränar i idrottshall

UtbildningarVill du jobba med idrott och hälsa?

Kvinna sträcker sig efter en bok

Utveckla din verksamhetVi erbjuder kompetensutveckling och fortbildning

Senast ändrad:17 Nov 2022