Almedalen – en politisk mötesplats

Gymnastik- och idrottshögskolan deltar på Almedalsveckan som en del av uppdraget att samverka, informera och omsätta forskningsresultat till nytta för det omgivande samhället.

Vägvisare till Almedalen på i Visby

Seminarier för kunskapsspridning

Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Under Almedalsveckan möts en stor bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

För att utveckla GIH:s roll som kunskapsaktör i samhället samt fortsatt spela en betydelsefull roll inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa, arrangerar vi egna seminarier och deltar i andras.

Kommande seminarier publiceras på den här sidan.

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:23 Nov 2022