Varför hälsopromotionsprogrammet på GIH är det bästa valet för blivande hälsopedagoger

Gymnastik- och idrottshögskolan har länge varit en föregångare inom hälsorelaterad utbildning. Genom att utveckla hälsopedagogprogrammet till hälsopromotion, har vi anpassat utbildningsutbudet till den växande vikten av hälsopromotion i dagens samhälle.

Utbildningens innehåll

Hälsopromotionsprogrammet på GIH är utformat för att ge dig som student en djupgående förståelse för hur du effektivt kan främja hälsa och välbefinnande på individ-, grupp- och samhällsnivå. Programmet kombinerar teoretisk kunskap med praktiska färdigheter, från hälsovetenskap till kommunikationsstrategier. Studenter lämnar programmet fullt förberedda att ta sig an rollen som bland annat hälsopedagoger, redo att göra en konkret skillnad i människors liv.

Karriärmöjligheter som hälsopedagog

Examensbeviset från GIH:s hälsopromotionsprogram öppnar dörren till en mångfald av karriärmöjligheter. Som en kvalificerad hälsopedagog kan du finna roller inom offentlig och privat sektor, allt från skolor och vårdinrättningar till samhällsorganisationer och privata företag. Programmet lägger grunden för en dynamisk och givande karriär inom hälsofrämjande arbete.

Väljer du att läsa hälsopromotionsprogrammet är framtidsutsikterna för dig goda. Arbetsförmedlingen bedömer att efterfrågan på hälsopedagoger och friskvårdskonsulenter kommer öka på fem års sikt.

Intresserad?

Låter detta som någonting för dig? Läs mer och sök hälsopromotionsprogrammet.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:5 Apr 2024