GIH utvecklar nya utbildningar

Just nu befinner sig GIH som lärosäte i en intensiv utvecklingsperiod. Vi tar sikte på framtiden. Vi öppnar nya vägar för våra studenter och för kommande generationer tar vi fram ett flertal spännande nya utbildningar och kurspaket.

Bilden visar en stig som går genom ett landskap

Relevant forskning och utbildning

Vår forskning växer och utvecklas på ett fantastiskt sätt. Våra externa samarbeten tar också nya steg. GIH förändras. Det finns mycket att glädjas åt. Samtidigt står vi i ett vägskäl. Vi vill växa. Därför hoppas vi att den antagning som öppnades 15 mars kommer att vara framgångsrik. Betydelsen av detta har vi haft anledning att prata om många gånger. Och vi ska ta tillvara alla tillfällen vi får för oss att fortsätta våra goda och kreativa samtal om hur vi tillsammans skapar ett GIH som är relevant idag och imorgon. Utveckling behöver tid.

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

Vi lever i en tid och en värld som både är osäker och som förändras snabbt. Den geopolitiska kartan förändras. För Sverige kommer den europeiska plattformen sannolikt att bli allt viktigare för oss. Detta behöver vi vara förberedda på. Men samtidigt vet vi att de utbildningar vi har och de som vi nu utvecklar är samhällsbärande och tillhör framtiden. Vi vet också att ny kunskap framtagen på vetenskaplig grund är basen för både framtida lösningar och nya hållbara levnadssätt. En ömsesidigt byggd samverkan med det omgivande samhället är en förutsättning för att lösa framtidens utmaningar. Samverkan kring kunskapsutveckling ger oss ny och användbar kunskap samt skapar en stark demokratisk grund.

Kvalitet och stabilitet är grunden

Kärnan i en framgångsrik utbildnings- och forskningsmiljö vilar på flera viktiga pelare. Till de hör kvalitet och långsiktighet. Starka individer som drivs av nyfikenhet, uthållighet och kreativa idéer. Stabilitet i finansieringen och förutsägbarhet i verksamhetens förutsättningar tillhör också de kända framgångsfaktorerna.

Tydlig vision och bestämda mål

Att GIH nyligen tagit fram en ny strategisk plan med sikte på 2030 känns därför både viktigt och bra. Vi har en tydlig vision, en god grund att stå på, ett unikt bidrag, en klar samhällsrelevans, bestämda strategiska mål samt ett synligt kärnuppdrag: Utbildning, forskning och samverkan.

Kort uttryckt: ”GIH bidrar till positiv samhällsutveckling med rörelse och hälsa i fokus.”

Låt oss nu hoppas på att våra satsningar hittills bär frukt så att många nya studenter hittar till vårt rika utbildningsutbud och att vår viktiga forskning finner sitt samhälleliga avtryck. GIH bidrar till att ”Må bättre - Nå längre”. Kraft framåt!

Med dessa ord vill jag önska er alla en glad och rörelserik påskhelg!

Glad Påsk!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:27 Mar 2024