Stockholms fotpendlares omgivning undersöks

Resultaten från avhandlingen visar att de som arbetspendlar till fots i Stockholm upplever att vackra och gröna miljöer stimulerar till gång, medan buller hindrar.

Bilden visar doktorand Dan Andersson

Skönhet, grönska och trygghet

Dan Andersson har i sin avhandling undersökt hur dessa personer upplever sin omgivning. Ett annat resultat som framkom var att när innerstaden upplevs som vacker och ytterstadens grönska så påverkas den trafikmässiga tryggheten.

De som arbetspendlar till fots har fått fylla i ett formulär där svarsalternativen bestått av skalor från 1–15, där 1 motsvaras av exempelvis ”mycket låga” och 15 ”mycket höga”.

- Flera olika variabler tillsammans har en negativ påverkan på tryggheten i trafiken, till exempel upplevelsen av fordons hastighet och buller. Ett intressant fynd var att när innerstaden upplevs som vacker, påverkas den trafikmässiga tryggheten positivt. På samma sätt bidrar grönska till ökad trafikmässig trygghet i ytterstaden, säger Dan Andersson.

Gång påverkar folkhälsan positivt

Om det finns en ökad förståelse för hur fotgängare upplever sin miljö kan ha positiv inverkan på folkhälsan.

- Om trafikplanerare och landskapsarkitekter tar till sig resultaten i avhandlingen kan det offentliga rummet utformas så att fler väljer att gå och då kan mängden fysisk aktivitet öka. Om dessutom fler väljer att gå i stället för att resa på ett sätt som belastar klimatet negativt, kan ytor som tidigare varit reserverade för motortrafik frigöras. Då skapas förutsättningar för människor att röra sig till fots, mötas och trivas.

Läs avhandlingen ”Explorativa analyser av perceptioner av färdvägsmiljöer i relation till gång” i GIH:s publiceringsdatabas DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Mar 2024