Undervisning i expressiv dans

Christopher Engdahl har i sin avhandling fokuserat på undervisning i expressiv dans och hur den uppfattas av lärarstudenterna.

Bild på Christopher Engdahl

Guidning till trygg miljö

Resultaten visar att lärarutbildares lektioner skulle kunna innefatta ett utforskande i rörelse utan att nödvändigtvis bestämma vad studenternas utforskande ska resultera i för rörelser och rörelseuttryck. Lärarna kan guida studenterna till en trygg och lärande miljö, och samtidigt kommunicera tydliga ramar kring uppgifterna med begrepp som är hanterbara för studenter.

– Det är viktigt att få fram en lekfullhet för att få studenterna att kunna komma in i ett utforskande, snarare än att direkt ge dem metoder att använda när de själva undervisar skolelever i idrott och hälsa, säger Christopher Engdahl.

Teori in i praktiken

Christopher Engdahl har även själv undervisat studenter i expressiv dans och använt sig av insikter från intervjustudien för att undersöka hur studenterna upplever undervisningen.

– Expressiv dans är något nytt för många studenter och därför är det obekant och obestämt för dem. Det har varit väldigt givande för mig att få möjlighet att använda mig av avhandlingens praktiska resultat för att ge mig ytterligare insikter om hur den kan användas.

Bidra till ökad kunskap

En ambition är att resultaten ska bidra till ökad förståelse och kunskap om expressiv dansundervisning.

– Om idrottslärare är motiverade att undervisa i expressiv dans, lämnas de ofta ensamma när de ska hitta lämpliga undervisningsmetoder. De vittnar om bristande erfarenhet av dans och dansundervisning, och de kan känna sig obekväma med att inkludera dans i sin undervisning. Därför vill jag att resultaten ska användas inom undervisning i idrottslärarutbildningar, både i Sverige såväl som internationellt, för att bidra till insikter om hur undervisning kan uppmuntra idrottslärarstudenter, och även elever i skolan, att engagera sig i ett undervisningsområde som kan vara obekanta för dem.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:1 Mar 2024