Vi blickar både bakåt och framåt

Vid den här tiden på året arbetar högskolan med tre tidsperspektiv samtidigt. Vi har nyligen lämnat in vår årsredovisning för 2023 till departementet. Den innehåller mycket spännande och är väl värd att läsa.

Bild på blommande äppelkvist

Framtidsfrågor

En återblick över året som gått är oftast en mycket god grund för att blicka framåt. Framtidsfrågorna får delvis sin belysning i ett annat viktigt dokument, nämligen i vårt budgetunderlag för 2025–2027 som skickats till departementet i dagarna.

Till den omedelbara framtidens frågor och aktiviteter som nu förbereds hör kommande antagning till GIH:s utbildningsprogram för höstterminen 2024. Rektors Framtidsgrupp följer veckovis upp planerade och genomförda aktiviteter samt bereder förslag till nya utbildningssatsningar och kreativa åtgärder.

Ett internat med Framtidsgruppen under mars månad blir ett viktigt avstamp för utveckling av utbildningsutbud samt framtida arbetssätt.

Marknadsföring och studentrekrytering

Från årsskiftet har en uppgraderad marknadsföring av högskolans utbildningar igångsatts och nu syns GIH frekvent både i sociala medier och i Stockholm med omnejd. Just nu pågår en intensiv utveckling av nya program samt gymnasiebesök och träffar med regionens studievägledare. GIH arrangerar Öppet hus den 21 mars.

GIH:s första examenshögtid

Samtidigt som vi blickar tillbaka för att kunna se framåt pågår den dagliga verksamheten för fullt. Framgångar ska firas. Våra avgångsstudenter kan se fram emot GIH:s första examenshögtid för studenter och anhöriga den 18 oktober 2024. Våra nya doktorer, docenter och professorer uppmärksammas på vår akademiska högtid den 3 maj. Då utser också GIH två nya hedersdoktorer.

Kvalitet i GIH:s pedagogik

För GIH står kvalitet och kompetens i fokus. Det är viktigt för oss att våra studenter möts av en god lärmiljö och välutbildade lärare. Därför har GIH:s utbildnings- och forskningsnämnd nyligen beslutat om en Pedagogisk grundsyn för lärosätet som går hand i hand med lärosätets nya Strategiska plan för åren 2024–2030.

Disputationer under våren

GIH:s forskarutbildning fortsätter att leverera. Före sommaren kommer tre nya doktorsavhandlingar och en licentiatuppsats att presenteras på GIH. Det är Christopher Engdahl, Dan Andersson, Henrik Petré samt Sara Ridderlund som lägger fram sina arbeten för granskning och diskussion.

Gisela Nyberg blir professor

GIH har i tillägg glädjen att hälsa en ny professor välkommen. Rektor har den 30 januari befordrat Gisela Nyberg till professor i idrottsvetenskap med inriktning fysisk aktivitet och hälsa. Gisela påbörjar sin anställning som professor den 1 mars vid institutionen för fysisk aktivitet och hälsa.

GIH agerar kunskapscentrum

Att GIH:s forskare ofta anlitas för sin expertkompetens är både betydelsefullt och väl känt. Under februari har till exempel professor Karin Redelius träffat idrottsminister Jakob Forssmed i en hearing gällande aktuella frågor i barnidrotten.

För GIH är samverkan med goda partners kring aktuella frågor viktigt. Under Vasaloppsveckan samarbetar GIH med organisationen ”En svensk klassiker” kring främjande av fysisk aktivitet och prestation.

Om fysisk aktivitet för barn och unga

Tillsammans med Hjärt-Lungfonden arrangerar GIH den 11 april ett seminarium kring främjande av fysisk aktivitet. På seminariet medverkar bland andra Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, idrottsminister Jakob Forssmed samt generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

GIH bidrar till positiv samhällsutveckling med rörelse och hälsa i fokus.

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:27 Feb 2024