Ökad kondition minskar risk att drabbas av prostatacancer

En studie från GIH visar att en årlig ökning av konditionen med tre procent eller mer samvarierar med 35 procent lägre risk att drabbas av prostatacancer.

Bilden visar två män som joggar i stadsmiljö

Lägre risk att drabbas

– Resultatet visar på den potentiella betydelsen av att försöka förbättra sin kondition för män som vill undvika att drabbas av prostatacancer, säger Kate Bolam Enarsson, forskare vid GIH och studiens försteförfattare.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Sports Medicine. Resultatet visade att en ökning i kondition mellan testerna, samvarierade med en signifikant lägre risk att drabbas av prostatacancer under uppföljningstiden. En liknande trend sågs för risken att dö av prostatacancer, men den riskminskningen var inte signifikant, troligen på grund av att det var få män som dött av prostatacancer i studien.

Fler mätningar

– Det som är nytt här är att vi hos en stor grupp män kunnat undersöka förändring av kondition mellan två upprepade mätningar, och risken för prostatacancer. I tidigare studier har man oftast studerat konditionen vid en tidpunkt, och då har en högre kondition många gånger samvarierat med en högre risk för just prostatacancer, säger Elin Ekblom Bak, docent vid GIH och studiens sisteförfattare.

– Det är dock viktigt att poängtera att detta är en så kallad observationsstudie, och vi kan inte helt uttala oss om orsak och verkan. En viktig faktor som vi inte kunnat undersöka är betydelsen av genetik i sammanhanget, säger Kate Bolam Enarsson.

Studien är framtagen av HPI-gruppen Länk till annan webbplats. på GIH.

Läs mer i pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:31 Jan 2024