Framtiden är både krävande och ljus

Ett nytt år har påbörjats. Den högre utbildningen och forskningen i Sverige står inför ännu ett krävande år. Trots betydande anslag från regeringen till utbildningssektorn så lider högskolorna i landet svårt av rådande konjunkturläge.

Bilden visar en segelbåt som styr mot solen

Ett år med stora utmaningar

Omvärldsläget är utmanande på många olika sätt. Vi står i år inför ett ”Supervalår, 2024” och demokratin behöver försvaras i alla delar av världen. Allt detta påverkar Sverige och högskolorna. På GIH förbereder vi oss för att tillsammans göra det bästa för verksamheten. Våra studenter, lärare och forskare arbetar tillsammans med ledningen intensivt för att skapa den stimulerande lärmiljö och de goda utvecklingsförutsättningar för utbildning, forskning och samverkan vi alla önskar.

GIH blickar framåt

Därför är 2024 ett viktigt år för GIH med både möjligheter och utmaningar. Vi blickar framåt. Tillsammans formerar vi ett starkt utbildningsutbud, sätter en ny och högre ambition för vår forskning samt tar plats som ett nationellt samlande kompetenscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. I fokus står god kvalitet, kompetens och samhällsrelevans.

Under 2023 fick GIH i likhet med landets övriga högskolor nya styrelser. Dessa kommer under året att ses över på regeringen önskemål och utifrån en nyligen överlämnad utredning. Vad detta kommer att betyda för GIH och övriga lärosäten återstår att se. GIH är mycket nöjd med sin nuvarande styrelse. Den beslutade till exempel i slutet av förra året om en ny strategisk plan för högskolans utveckling och framåtskridande.

Forskningen levererar

Det är med stor glädje jag kan konstatera att GIH:s forskningsmiljö och forskarutbildning fortsätter att leverera nya kompetenta forskare. Två nya doktorsavhandlingar presenteras under mars månad. Ta gärna del av Christopher Engdahls och Dan Anderssons avhandlingar.

Samverkan och framtidsbehov

GIH:s samverkan med det omgivande samhället utgår från ett framtidsperspektiv och rådande samhällsbehov. Det föreligger ett stort omställningsbehov och ett betydande behov av kompetensförsörjning inom utbildnings- och hälsoområdena. GIH:s profilområden är en viktig del av samhällets framtidsfrågor.

Se bakåt och framåt

Till sist vill jag notera att GIH i likhet med många andra organisationer under januari och februari månad lever i ”tre tider samtidigt”. Vi rapporterar året som gått och tar lärdomar av det. Vi planerar för det nya året och framtiden. Vi seglar samtidigt vår kärnverksamhet ”för fulla segel”.

Ljusare tid med stärkt kvalitet

Jag vill rekommendera er alla att läsa GIH:s årsredovisning när den har lämnats till regeringen den 22 februari. Vi ser framåt. Vi hoppas på ljusare tider i vår omvärld. Stärkt kvalitet i utbildning och forskning till nytta för samhället är vår målsättning. Vi ser att GIH med sin kompetens bidrar till framtiden. Nya tankar och behov passar sällan väl i gamla strukturer!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:29 Jan 2024