Mot årsslut med ett nytt hopp

Julen står för dörren och vi lämnar snart ännu ett givande år bakom oss. Det är också med glädje vi kan konstatera att vi kan avsluta året med en helt ny strategisk plan klar och beslutad. Det ger oss goda förutsättningar för att kliva in i 2024 och ta oss an de utmaningar som ligger framför oss.

Kvinna som blickar mot solnedgången

Den strategiska planen – vår karta

Den 6 december antog GIH:s styrelse en ny strategisk plan som ska gälla 2024–2030. Det känns väldigt bra och hoppfullt att den är på plats och beslutad när vi nu lämnar ett tufft år bakom oss, och går in i ett nytt med en omskriven karta som ska hjälpa oss navigera bland de utmaningar som ligger framför oss. Detta i kombination med arbetet med att utveckla vår kärnverksamhet; vår utbildning, forskning och samverkan, gör att jag ser en ljus framtid för GIH.

Innehållet i korthet

I vår nya strategiska plan skriver vi att Gymnastik- och idrottshögskolan bidrar till positiv samhällsutveckling med rörelse och hälsa i fokus. Det gör vi genom att vara en internationellt framstående högskola och ett pålitligt kunskapscentrum, som med utbildning och forskning av hög kvalitet, producerar och sprider kunskap om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Grunden för GIH:s verksamhet är att den vilar på kompetens, samhällsrelevans och engagemang.

Våra strategiska mål ska genomsyra organisationen och fungera som drivkraft för GIH:s olika verksamheter. Till exempel ska GIH vara såväl ett nationellt och internationellt respekterat kunskapscentrum för idrottsvetenskap, som en plats för fördjupning och personlig utveckling. Vi ska göra teori till praktisk användbar kunskap, och vår utbildning, forskning och samverkan ska hänga ihop och underbygga, främja och berika varandra. Därtill ska vi sträva efter en stark utvecklingskultur byggd på samhörighet och glädje.

Vi utmanar och förverkligar drömmar

GIH bistår samhället med viktig kompetens. Vår verksamhet, våra utbildningsprogram och forskning, svarar mot viktiga samhällsbehov och mot framtidens utmaningar.

Som högskola har vi en uppgift att utmana rådande kunskap med nya perspektiv och innovation. På så vis bidrar vi till framtidens samhälle, och till nya och bättre förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart liv. Vi reviderar, utvecklar, fördjupar och kvalitetssäkrar våra utbildningsprogram. Vår forskning växer och är i dag en naturlig del av många människors vardag.

Vi bidrar på detta sätt till samhällets omställning, och kanske också till att våra egna och våra studenters drömmar förverkligas. Och att förverkliga drömmar är viktigt.

Med kunskap, kompetens och bemötande kan vi bidra till att lyfta bort hinder och belastningar och ersätta dem med möjligheter och förutsättningar. Låt oss göra det! Låt oss lyfta varandra!

God jul, gott nytt år och tack!

Nu närmar vi oss jul, och jag hoppas att ni får möjlighet till vila och avkoppling, och tid för reflektion och återhämtning, i nära och käras närhet, med familj, släkt och vänner, eller i stillhet. I vintertid.

God jul och gott nytt år!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:19 Dec 2023