Kraftsamling på upploppet

Snart är det första advent. Ordet ”advent” kommer från latinets ”adventus” som betyder ankomst, och för många är december en väntan på den förestående julhelgen. I högskolans värld är dock tempot högt och mycket ska hinnas med innan det är dags för en välbehövd ledighet i vintertid.

BIld på fyra stearinljus där det ena ljuset är tänt

Åtgärder på olika fronter

Vår analys av orsakerna till ett rapporterat nationellt och internationellt lägre söktryck till idrottsutbildningar fördjupas successivt. Utvecklingen för oss och andra lärosäten måste brytas för att svara upp mot samhällets behov, och produktionen för studentprestationer för 2023 behöver maximeras.

På GIH genomför vi därför riktade insatser vad gäller utbildningsutbud, behörighetskrav och kommunikation. Fokus för insatserna är studenternas möjligheter att slutföra sina studier, utveckling av nya program samt en utökad marknadsföring för att sprida kännedom om våra utbildningar.

Händer på GIH

GIH kommer, med start under 2024, medverka i ett utvecklingsprojekt som går under beteckningen ”Skellefteå University Alliance”. Syftet är att tillsammans med ett antal lärosäten erbjuda en testbädd för utbildning med en marknadsföringsbas från campus Skellefteå. GIH planerar att erbjuda ett antal kurser fysiskt och på distans. GIH kommer också att på olika sätt samarbeta med organisationen ”En svensk klassiker” där de första aktiviteterna kommer att ske under Vasaloppet 2024.

GIH har lämnat inspel till regeringens planerade forsknings- och innovationsproposition 2024. Innehållet följer nära GIH:s budgetunderlag och betonar behovet av ökat basanslag, satsningar på högskolans utpekade kunskapsområden och möjliga samhällsbidrag, samt dess möjligheter att nationellt agera som samverkande lärosäte för området idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Det är också med stor glädje vi noterar att Lisa-Marie Larisch den 13 oktober disputerade med sin doktorsavhandling ”Movement behavior and mental health in office workers – Associations and intervention effects.”. Stort grattis!

I väntans tider för forskare

I dagarna väntar flera av GIH:s forskare på besked från ansökningar inlämnade till Centrum för idrottsforskning. Nämnas kan i sammanhanget att regeringen har utnämnt Björn Olof Nilsson till ny ordförande för Centrum för idrottsforskning. CIF:s nya ordförande har såväl egen forskningsbakgrund som erfarenhet av ledaruppdrag inom idrottsrörelsen, bland annat inom Svenska Friidrottsförbundet.

Ny strategisk plan – snart i mål!

Arbetet med att ta fram GIH:s nya strategiska plan närmar sig slutet och den 6 december fattar högskolestyrelsen beslut. Inom kort hoppas vi därmed kunna presentera en strategisk plan som ger oss möjlighet att möta de utmaningar som är verklighet här och nu, och som gör det möjligt för oss att snabbt ställa om för att möta de förändringar som kommer framöver. Förmågan och viljan att förändras, samt att tänka innovativt och kreativt genomsyrar hela GIH, och ger oss goda förutsättningar för framtidens utmaningar!

Sprid ljus i mörkret

Till sist vill jag önska er alla en fin Advent! Tänd ett ljus och låt det brinna för nära och kära!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:30 Nov 2023