Lisa-Marie Larisch disputerar

Lisa-Marie Larisch har i sin avhandling undersökt sambandet mellan rörelsemönster och psykisk hälsa hos kontorsarbetare. Hon har även utvärderat insatser för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Bild på Lisa-Marie Larisch med sin avhanding

Foto: Louise Ekström/GIH

Ökat välbefinnande

Rörelsemönstret avser hur människor fördelar sina 24 timmar mellan sömn, stillasittande och fysisk aktivitet.
– Resultaten visar att arbetsplatsbaserade insatser kan bidra till ökat mentalt välbefinnande hos kontorsarbetare. Vi såg att andelen måttlig till intensiv fysisk aktivitet var relaterat till mentalt välbefinnande, även om deltagarna också satt mycket, säger Lisa-Marie Larisch, forskare vid GIH.

Sex månaders insatser

Totalt deltog 260 kontorsarbetare från Intrum Justitia och ICA-gruppen. De delades in i två grupper där den ena fick olika former av stöd för att främja fysisk aktivitet, medan den andra fick stöd för att minska stillasittandet. Detta pågick under sex månader. Under den här tiden fick de individuell rådgivning av hälsocoacher, baserad på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal.

De hade stående och gående möten på arbetet, promenader under lunchen, gemensam gruppträning och ledare som stöttade och motiverade medarbetarna att delta och den ena grupperna fick gratis gymkort.

Rörelser och sömn mäts

Under en vecka bar de rörelsemätare för att mäta hur rörelser och sömn. De fyllde även i en sömndagbok och ett frågeformulär för att mäta deras psykiska hälsa. Analyser gjordes på hur de fördelade sin tid över fyra kategorier: måttlig till hög fysisk aktivitet, lätt fysisk aktivitet, stillasittande, sömn samt tid i sängen.

- Resultaten visade att deltagarna upplevde förbättringar i rörelsebeteende och välbefinnande, men en del kontorsanställda upplevde att de inte fick stöd av sin närmaste chef och vissa aktiviteter genomfördes inte som planerat. Detta kan ha påverkat resultatet. Tillgång till gym, friskvårdstimme, en arbetsplatskultur som är tillåtande och chefer som föregår med gott exempel nämndes som stödjande faktorer.

Sammanfattningsvis visar resultaten att åtgärder på arbetsplatser som fokuserar på fysisk aktivitet och stillasittande kan gynna mentalt välbefinnande hos kontorsarbetare.

Lisa-Marie Larischs forskning ingår i E-PABS excellenscenter för fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet.

Kontakt

  • Lisa-Marie Larisch´s profilbildDoktorandLisa-Marie Larischlisa-marie.larisch@gih.se072-247 80 50
  • Victoria Blom´s profilbildPrefekt för Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, docentVictoria Blomvictoria.blom@gih.se08-120 53 842
  • Louise Ekström´s profilbildKommunikatörLouise Ekströmlouise.ekstrom@gih.se08-120 53 711

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023