Lägre förekomst av kärlsjukdomar hos patienter som ökat sin fysiska aktivitet efter hjärtinfarkt

Personer som ökat sin fysiska aktivitet under året efter en hjärtinfarkt har lägre förekomst av en ny infarkt, stroke och vaskulär demens. Det visar en ny studie gjord av GIH, Region Dalarna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Risk för nya kärlsjukdomar efter hjärtinfarkt

En majoritet av de personer som drabbas av hjärtinfarkt överlever, men löper risk att drabbas av en ny infarkt eller andra kärlsjukdomar. Forskare vid GIH, Region Dalarna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu undersökt hur fysisk aktivitet och förändringar i fysisk aktivitet efter infarkt är associerat till risken att drabbas av en ny infarkt, stroke eller vaskulär demens.

Fysisk aktivitet förknippat med minskade risker

I studien har forskarna undersökt cirka 47 000 patienter som överlevt en hjärtinfarkt. Patienterna undersöktes dels en kort tid efter infarkten, dels ett år efter. Data är tagen från det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Resultaten visar att patienter som var fysiskt inaktiva strax efter infarkten, men ökade sin aktivitet under det följande året hade en 20 procent lägre risk att drabbas av en ny infarkt under de kommande sex åren, jämfört med de som förblev inaktiva. Sannolikheten att drabbas av en stroke var 35 procent lägre. Patienter som rapporterade hög fysisk aktivitet vid båda tillfällena hade även en avsevärt lägre risk att drabbas av vaskulär demens, jämfört med de som varit inaktiva vid båda tillfällena.

– Patienterna har själva bestämt hur deras fysiska aktivitet ska förändras. Studien är alltså inte experimentell, men välkontrollerad, och antalet fall är större än i tidigare studier. Därför är resultaten av intresse för såväl vårdgivare som för de som drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Amanda Lönn, postdoktor vid GIH och universitetet i Canberra, och en av forskarna bakom studien.

Viktigt att studera olika faktorer

Forskargruppen har tidigare även presenterat resultat kring hur fysisk aktivitet eller förändring i fysisk aktivitet påverkar risken att avlida under de första åren efter infarkt.

– Tack vare sjukvårdens ökade förmåga att rädda livet på patienter vid en hjärtinfarkt, blir det allt viktigare att studera faktorer som samvarierar med hälsa på lägre sikt, säger Amanda.

Mer läsning

Studien är publicerad i Journal of American Heart Association.

Kontakt

  • Amanda Lönn´s profilbildAffilierad forskareAmanda Lönnamanda.lonn@gih.se08-120 53 715

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023