Kondition minskar risk för cancer

Ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet visar att högre kondition är kopplat till lägre risk för att drabbas och dö till följd av några av de vanligaste cancerformerna hos män.

Samband mellan kondition och cancer

– Detta är den första studien i en stor grupp män i olika åldrar som har undersökt sambandet mellan kondition och både insjuknande och död i flera vanliga cancerformer, säger Elin Ekblom Bak, studiens försteförfattare och forskare vid GIH.

Resultaten visade att högre kondition korrelerade med lägre risk att drabbas av såväl tjocktarms- som lungcancer, och att dö till följd av tjocktarm-, lung- och prostatacancer.

Studie på 177 000 män

Efter att ha tagit hänsyn till andra möjliga riskfaktorer såsom högt BMI och rökning kvarstod sambandet mellan högre kondition och lägre risk att drabbas av tjocktarmscancer samt dö till följd av lung- eller prostatacancer.

– Dessa resultat bygger på en stor kohort av män och belyser betydelsen av att testa konditionen för att förbättra bedömningen av risk för några av de vanligaste cancerformerna hos män, säger Elin Ekblom Bak.

Studien är gjord på 177 000 män i åldrarna 18–75 år i den arbetsföra befolkningen. De har mellan 1982 och 2019 genomgått en hälsoprofilbedömning med bland annat ett konditionstest på cykel. Data kommer från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute, HPI. Studien är en del av projektet ActToPrevent inom HPI-gruppen på GIH, och har forskningsfinansierats av Cancerfonden.

Kontakt

  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023