Se människan - en grund för förståelse och utveckling

GIH har under det läsår som gått lämnat ett betydande samhällsbidrag – i utbildning, forskning och samverkan.

Uppmaning att ”Se människan”

För några veckor sedan var det avslutning för våra studenter. Vi önskade dem lycka till som nya kollegor och i livet. De fick uppmaningen med sig att ”Se människan!”. Att se människan börjar med ett bemötande av varandra, ett bemötande som bygger på kunskap och som ger en grund till förståelse för att vi alla är olika. Utifrån bemötande och förståelse kan vi skapa lärande möten mellan människor som utgår från varandras olika behov och förutsättningar. Vi vet att det som är bra för någon är oftast bäst för alla. Och olika är bra.

GIH:s utveckling

Att se människan handlar också om att se allas bidrag till helheten. Tillsammans har vi på GIH arbetat med en betydande omställning av vår verksamhet. Vi har utvecklat våra arbetsformer. Vi har utvecklat våra utbildningar, vår forskning och samverkan. Vi har utvecklat vårt administrativa stöd. Mer finns att göra, men vårt arbete har skaffat oss en bra utgångspunkt att bygga vidare på.

Utbildning, forskning och samverkan

Vi ska känna oss stolta. För det vi bidrar med. Vår verksamhet, den högre utbildningen, forskningen och vår samverkan, är viktig. Den fria akademins bidrag till samhället är på många sätt särskilt viktig nu. Akademiska studier och kunskap stärker samhället. Forskning producerar ny och viktig kunskap. Internationell samverkan skapar relationer. Utbildning ger oss vidgade vyer, perspektiv och bättre möjligheter att ta ansvar, för oss själva och för andra människor. Demokratins grundvalar säkras och kunskapsgränser flyttas fram.

Roll som individ och lärosäte

De senaste åren har vår världsbild förändrats. Vi har upplevt en pandemi. Vi har sett Ryssland attackera Ukraina. Ett nytt politiskt landskap har växt fram. Vi har gått in i en lågkonjunktur. Vi trodde kanske efter pandemin att nu blir det som förut. Men vilket förut?

Vi möter idag en värld som ser väsentligt annorlunda ut än igår; politiskt, säkerhetsmässigt och ekonomisk. Och så verkar det vara. Vår omvärld och våra förutsättningar förändras och med det också våra upplevelser av oss själva. Vem är vi, Vem vill vi vara och Vem kan vi bli? De klassiska identitetsfrågorna. Och utifrån detta, vilken roll vill vi på GIH spela – som individer och som lärosäte?

Se framtidens lösningar

Att se framåt och att se bakåt är både nödvändigt och viktigt. Vi måste leva i tre tider samtidigt. Vi måste lära av våra tidigare erfarenheter, tänka att nu är nu, men också fundera över hur vi kan bli en del av framtidens lösningar.

För vårt mål är att utveckla GIH och samhället, tillsammans. Du och jag. Allihop, tillsammans. Vi ska tänka, att vår bästa tid har vi framför oss. Precis så som vi tänker om sommaren. Att vi har den framför oss. En hel sommar för att hämta ny kraft och fantasi.

Känn glädjen av att vara i sommartid! Ta hand om er, tro på en bättre värld, vila när ni behöver. Ha en fin sommar!

Glad sommar!

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:23 Aug 2023