Framgångar, avsked och utveckling

Vi är i tiden mellan hägg och syren. Snart lämnar ännu en årgång av studenter GIH.

Nya lärare, hälsopromotorer, tränare och sportadministratörer är på väg från GIH ut i arbetslivet. Därtill studenter från våra övriga utbildningar. Alla har viktiga arbetsuppgifter att fylla och de bidrar tydligt till vårt samhälles kompetensförsörjning.

Utvecklar utbildningsutbudet

För att fortsätta att vara relevanta utvecklar GIH nu sitt utbildningsutbud. Befintliga utbildningsprogram revideras och nya kandidat- och mastersutbildningar är under framtagning. Det är ett spännande och nödvändigt uppdrag för att kunna möta samhällets behov i en föränderlig framtid.

Doktorander och internationell gästprofessor

På forskningens område når GIH nya framgångar. Nya forskningsmedel har beviljats till GIH forskare i betydande konkurrens. Nya doktorander anställs och andra presenterar sina avhandlingar. En ny internationell gästprofessor, Åse Strandbue, anställs för att stärka GIH:s kompetens inom området idrottskultur. Undertecknad kommer som ordförande för Kommittén för Främjande av ökad fysisk aktivitet att överlämna nämnda utrednings slutbetänkande till statsrådet Jakob Forssmed den 8 juni 2023.

Utbildningsminister på besök

GIH har en viktig roll att fylla som ett ledande kunskapscenter inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Det är därför särskilt roligt att utbildningsminister Mats Persson besöker GIH den 31 maj för att ta del av högskolans verksamhet och utvecklingspotential. Att sprida forskning till det omgivande samhället och att göra forskningsresultat praktiskt användbara är en del av högskolans samverkansuppdrag.

Mot den bakgrunden arrangerar GIH i samband med Daniel Väisänens disputation i början av juni ett internationellt seminarium på temat fysiskt aktivt arbete. Det är också ett nöje för GIH att tillsammans med tävlingsorganisationen för den internationella hästtävlingen Longines Champion Tour och Svenska Ridsportförbundet står värd för ett seminarium kring hästsport i anslutning till tävlingarna i mitten av juni.

Ny högskolestyrelse

GIH har påbörjat sitt arbete med en ny strategisk plan för åren 2024–2028. Aktiviteter är förberedda för den nya styrelsen och lärosätets kommande kick-off under augusti månad. Beslut om ny strategisk plan är planerat till december 2023.

Avslutningsvis vill rektor, ledning, medarbetare och studenter hälsa högskolans nya styrelse hjärtligt välkommen till GIH. Ny ordförande i GIH:s högskolestyrelse är tidigare statsrådet Eva Nordmark.

Per Nilsson
Rektor

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:23 Aug 2023