Vårtecken i form av spännande nyheter

Nu har våren kommit till Stockholm. Vårblommorna reser sig ur fjolårsgräset och de första citronfjärilarna har vaknat till liv. Till vår sektors vårtecken hör de nya antagningssiffrorna till höstens utbildningar. Vi väntar med spänning.

Rektor Per Nilsson i halvprofil

Utbildningsministern till GIH

Jag kan med glädje berätta att utbildningsminister Mats Perssons kommer på besök till GIH för att träffa ledning, medarbetare, forskare och studenter. Statsrådet önskar ta del av aktuell forskning och lyssnar gärna in möjligheter och utmaningar och andra aktualiteter. Datum är satt till den 31 maj. Myndighetsdialog och rektorssamtal med statssekreterare och departementsföreträdare kommer att äga rum under maj.

Översyn av utbildningar

GIH:s ledning och styrelse har tidigare aviserat viljan till ett ”strategiskt utbildningslyft” för högskolan. Arbetet med förnyelse och översyn av GIH:s utbildningserbjudande pågår nu och ingår som en viktig och betydelsefull del i vår Verksamhetsplan för 2023. GIH:s önskan är att lärosätet ska ha ett samhällsrelevant utbildningsutbud med attraktiva och kvalitetssäkrade utbildningar för såväl skola, idrottsrörelse samt det omgivande samhällets hälsosektor.

Forskningens lyckade satsningar

På forskningsområdet har GIH gjort ett ”forskningslyft”. Ett flertal större ansökningar har även i år lämnats in till forskningsråd och stiftelser. Under våren slutför flera doktorander sina avhandlingsarbeten och ett flera nya doktorandanställningar är under tillsättning. GIH är nu också i slutfasen av att rekrytera en ny internationell kvinnlig gästprofessor inom kunskapsområdet idrottskultur. Gästprofessorn kommer att vara på plats efter sommaren.

Rapport lämnas i juni

Även på samverkansområdet visar GIH framfötterna. Jag har som ordförande i kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet under perioden februari-april haft nöjet att stå som författare till ett större antal debattartiklar bland annat i DN, Läkartidningen samt lokalpress. Utredningen ”Främjande av ökad fysisk aktivitet” och rektors ordförandeskap för nämnda kommitté har som tidigare omnämnts förlängts till den 16 juni. Slutrapport kommer att lämnas till statsrådet Jakob Forssmed den 8 juni.

Flera seminarier undre våren

I samband med disputationer, nämnda utredning och ett antal samverkansuppdrag arrangerar GIH ett antal spännande seminarier under våren, bland annat ett internationellt seminarium kring fysisk aktivitet och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Ny kårstyrelse

Till glädjeämnena hör också GIH:s studenter. GIH:s studentkår har valt ny kårstyrelse. Introduktion av nya kårstyrelsen sker fredagen den 21 maj. Från GIH:s ledning uppskattar vi det goda samarbetet med studentkåren. Det stärker högskolan och vår verksamhet.

Ny styrelse och strategisk plan

Arbetet med ny strategisk plan förbereds inför den nya styrelsens tillträde och kommande kick-off under augusti månad. Beslut om ny strategisk plan för perioden 2024–2028 är planerat till december månad 2023.

Beslut i frågan om ny högskolestyrelse förväntas att fattas av regeringen under april månad. Högskolans rektor, ledning och medarbetare vill framföra ett stort och hjärtligt tack till styrelsen för dess betydande, engagerade och vägledande arbete för GIH.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:23 Aug 2023