Studie om betydelsen av intensitet för träningsinducerad hjärnhälsa

Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av intensitet vid konditionsträning för främjande av hjärnhälsa.

Vad innebär det att vara med i studien?

Studien består av två delar med totalt fyra besök hos oss.

Förtester

Ett test av maximalt syreupptag på cykel (VO2max), vilket tar cirka 90 minuter. Ett tillfälle där man får bekanta sig det kommande träningsprotokollet på cykel under cirka 90 minuter. Mätning av kroppsammansättning med DEXA.

Huvudförsök

Du medverkar vid ett försökstillfälle där du kommer att cykla vid tre olika intensitetsnivåer med en kort viloperiod mellan. I vila och i samband med träningen samlas venöst blod från hals, lår och underarm, samt arteriellt blod från underarm. I samband med huvudförsöken tas även ett vävnadsprov från lårmuskeln. Tidsåtgången räknas för tillfället räknas vara fyra till fem timmar mellan klockan 7.00 och 12.00.

Kriterier för att delta

  • Kvinna eller man i åldern 20–40 år
  • BMI under 26, normalviktig
  • Tränar kondition regelbundet (minst tre gånger per vecka) och har ett syreupptag på cirka 45-60 ml/kg/min (mäts vid inledande tester)
  • Fri från kroniska sjukdomar, depression, ångest och rökning

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan och på Karolinska Sjukhuset, Huddinge. Studien inleds under hösten 2022 och pågår fram tills avslutande. Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Kontakt

  • Marcus Moberg´s profilbildTf prefekt för Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, docentMarcus Mobergmarcus.moberg@gih.se08-120 53 875
  • Olga Tarassova´s profilbildDoktorand, laboratorieingenjörOlga Tarassovaolga.tarassova@gih.se08-120 53 744

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022