Filmer från seminariet

I mitten av april 2024 arrangerades ett seminarium om barn och ungas fysiska aktivitet. Det utgick från de rekommendationer som Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade över till regeringen.

Bild på barn som leker

Vad har gjorts?

Syftet är att undersöka hur mycket som har gjorts eller kommer att göra vad gäller Kommitténs rekommendationer inom berörda verksamheter för att förbättra den fysiska aktiviteten för barn och unga.

Se filmerna på GIH:s YouTube-kanal

Seminariets indelningar

Seminariet delades in i fyra delar. Den första inleddes med ett tal av Prins Daniel och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell berättade om hur den fysiska aktiviteten ser ut idag hos barn och unga.

Den andra delen hade titel ”Vilken roll har skolan?” och bestod av en inledning av Kajsa Mickelsson, före detta huvudsekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, inledde med rekommendationerna för skolan och dess skolgårdar.

Därefter var det ett panelsamtal med:

  • Joakim Malmström, generaldirektör Skolverket
  • Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS
  • Gisela Nyberg, professor GIH, Skolprojektet för hjärnhälsa
  • Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljöer, SLU Tankesmedjan Movium

Den tredje delens titel var ”Vad kan göras inom fritid, idrott och friluftsliv?”. Även här inledde Kajsa Mickelsson med att summera vilka rekommendationer som Kommittén tagit fram för detta område och aktiva transporter.

Panelsamtalet bestod av:

  • Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
  • Eva Stighäll, handläggare Naturvårdsverket
  • Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet
  • Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet

I den sista och avslutande delen sammanfattade moderator och professor Elin Ekblom Bak seminariet. Dessutom svarade socialminister Jakob Forssmed på frågor om hur regeringen ser på Kommitténs rekommendationer.

Seminariet arrangerades av Hjärt-Lungfonden och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Maj 2024