GIH söker personer som upplever stressrelaterade symptom samt de som upplever sig friska

Vi söker kvinnor eller män i åldern 20-40 år som upplever stressrelaterade symptom samt de som upplever sig friska till studie om omedelbara effekter av fysisk träning på biologiska och psykologiska faktorer av betydelse för psykisk hälsa.

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:

  • Kvinna eller man i åldern 20 – 40 år
  • Upplever stressrelaterade symptom eller känner sig fri från dessa
  • Fri från kända kroniska sjukdomar och rökning

(om du är osäker på om du passar för studien är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig).

Syftet med detta projekt är att förstå biologiska och psykologiska effekter av fysisk träning av olika intensitet bland personer med förhöjda respektive normala nivåer av stressrelaterade symptom. Vi kommer även att undersöka om träningen påverkar hur den främre delen av hjärnan aktiveras i ett arbetsminnesuppgift.

De ovannämnda effekterna kommer vi jämföra mellan personer med stressrelaterad ohälsa och friska personer. Detta är en anledning till att vi söker både Dig som upplever stressrelaterade symptom och dig som inte gör det.

Studien består av två delar med totalt fem besök hos oss

Förtester

Vid ett tillfälle kommer vi ställa frågor om din livsstil och hälsa. Vid ett annat tillfälle kommer du genomföra ett konditionstest på cykel. Sedan kommer du få bekanta dig med det kommande träningsprotokollet på cykel.

Huvudförsök

Under tre tillfällen kommer du att genomföra en kort arbetsminnesuppgift före och efter 20-min cykling på medel eller hög belastning, eller 20-min sittande vila. Under testet bär du även en mössa som icke-invasivt mäter blodflöde i hjärnan med hjälp av ljus- och ultraljudsteknik. De tre tillfällena kommer att genomföras på olika dagar i en slumpmässig ordning. I vila och i samband med träningen kommer venöst blod från underarm samlas.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Studien inleds under våren 2024 och pågår fram tills avslutande. Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Är du intresserad av att delta?

För ytterligare information och vid frågor, kontakta ansvarig forskare

Kontakt

  • Maria Ekblom´s profilbildProfessor, biträdande prefekt, studierektorMaria Ekblommaria.ekblom@gih.se08-120 53 736

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:4 Mar 2024