GIH söker deltagare till studie om hur träning påverkar utveckling av multipel skleros

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan planeras en studie om hur träning påverkar utveckling av multipel skleros (MS). Till denna studie söker vi män och kvinnor som är otränade. Syftet med studien är att belysa om träning påverkar utveckling av multipel skleros.

Vi söker nu deltagare till studien, specifikt med följande egenskaper

  • Frisk (utan kronisk sjukdom/medicinering)
  • Normalviktiga män och kvinnor (BMI 18–29)
  • Ålder 18 till 40 år
  • Otränad (låg till obefintlig grad av fysisk träning)

Vad innebär det att delta i studien?

Det första steget är att du infinner dig hos oss på GIH för ett första möte/intervju där du kommer att få fylla i en hälsoenkät (tidsåtgång ca 45 min).

Vid nästa tillfälle kommer du att få genomföra ett test av din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) på cykel (tidsåtgång ca 60 min). Vid tillfället efter detta kommer du att få komma tillbaka efter en natts fasta, blodprover kommer att tas och du kommer att få donera en muskelbiopsi. Detta följs åt av ett VO2max-test med samma upplägg som det första.

Efter detta följer en 8 veckor lång träningsperiod där du kommer att få konditionsträna på cykel. De två första veckorna 3 pass/vecka i 30 minuter följt av 4 pass/vecka i 45 minuter resterande veckor. Inom några dagar efter det sista träningspasset kommer du att få komma till GIH efter en natts fasta, och blodprov, biopsitagning och VO2max-test kommer att genomföras med samma upplägg som innan träningsperioden. Blodet innan och efter träning injiceras senare i möss och utveckling av multipel skleros dokumenteras.

Studien kommer att genomföras på Åstrandslaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (T-banestation Stadion) med start under hösten 2023.

Intresserad av att delta?

Vid intresse för att delta i studien vänligen kontakta projektassistent Magnus Alnesjö magnus.alnesjo@gih.se

Mer information kan du få från ansvariga forskare:

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:26 Jan 2024