GIH söker löpare till studie om återhämtning, prestation och hälsa

Om du springer tio kilometer på mellan 35 och 60 minuter och kan delta i en studie på fjorton veckor. Under denna tid genomför du ett hälsotest och olika fysiska tester.

Bilden visar en joggare

Vad innebär studien?

Ett av huvudmålen med studien är att ta reda på om ett träningsprogram där man anpassar den dagliga träningen efter ens återhämtningsstatus ger bättre prestation och hälsofördelar än ett fast träningsprogram.

GIH vill jämföra effekten av två olika träningsupplägg under åtta veckor. Det delas in i två upplägg där det ena är ett fast träningsprogram där försökspersonerna följer ett fast schema oavsett återhämtningsstatus. Det andra upplägget är anpassningsbart där den dagliga träningen justeras utefter hur återhämtningen varit baserat på subjektiv känsla av återhämtning på föregående träningspass.

Dessa tester kommer att genomföras

GIH genomför ett hälsotest samt fysiologiska tester som utförs vid tre tillfällen, före, under och efter träningsperioden. Det mäts bentäthet och kroppskomposition med en dexascanner, du får lämna ett blodprov (8 ml venblod), ett salivprov (1 ml saliv) samt ett urinprov (cirka 100 ml urin).

Kriterier för att delta

Du är behörig att delta om du:

  • tränar löpning regelbundet, minst två gånger per vecka
  • har en kapacitet att springa tio kilometer mellan cirka 35–60 minuter
  • använder en enhet från Garmin för att registrera träning
  • har en smartphone för registrering av daglig aktivitet (till exempel Apple Health)

Kontakt

  • Filip Larsen´s profilbildDocent, högskolelektorFilip Larsenfilip.larsen@gih.se08-120 53 797
  • Lina Nilsson´s profilbildDoktorandLina Nilssonlina.nilsson@gih.se08-120 53 849

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:16 Nov 2023