Satsning på arbetsliv och hälsa

Forte har valt att satsa 23 miljoner kronor på GIH:s forskning om arbetsliv och hälsa. Totalt satsar Forte 230 miljoner kronor på ett forskningsprogram om hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Fokus på att minska hälsogapet

– Det är väldigt kul att vi under sex år med stöd från Forte kan fortsätta stärka forskningen kring hälsa i arbetslivet med fokus på att minska hälsogapet i samhället, säger GIH-forskaren och projektledare Elin Ekblom Bak.

Forskningsprojektet heter "WORK TOGETHER – ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet" och består av tre olika delar som tillsammans innehåller fem projekt.

Mer inkluderande företagshälsovård

I den första delen ska inkludering och effektivitet av ett befintligt företagshälsovårdsprogram under de senaste 30 åren utvärderas, med fokus på grupper som är underrepresenterade och högriskgrupper. I den andra ska det befintliga programmet för företagshälsovård utvecklas och uppdateras tillsammans med arbetstagare, arbetsgivare och företagshälsor (så kallad co-creation). I det tredje ska det uppdaterade programmet implementeras, och dess effektivitet och erfarenheter av det undersökas.

– Vårt forskningsprogram kommer bidra till utveckling av en mer inkluderande, effektiv, evidensbaserad och hållbar företagshälsovård. Vi vill minska hälsoklyftor och skapa ett mer hållbart arbetsliv över tid, säger Elin Ekblom Bak.

Projektets samarbetspartners

Medverkande i forskningsprogrammet är forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå universitet och Uppsala universitet, i nära samarbete med samverkanspartners HPI Health Profile Institute och branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Därtill ingår en Advisory Board med tre internationellt ledande forskare inom området.

Kontakt

  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023