Forskning om truppgymnastik

GIH startar ett forskningsprojekt inom truppgymnastik. Syftet är att kartlägga skador och föreslå förebyggande åtgärder. Fokus är att undersöka träningsbelastning samt andra fysiska- och psykologiska faktorers inverkan på risken för skada.

Foto: Samuel Wendelius

Positiv och smärtfri väg till toppen

Stefan Höög är anställd som doktorand på GIH. Under de kommande fyra åren ska han undersöka skadekarakteristiska, belastningar, samt föreslå förebyggande åtgärder inom truppgymnastik.

- Målet är att minska antalet skador genom att förbättra det skadeförebyggande arbetet. Då kan fler gymnaster få en positiv och smärtfri väg till toppen. Genom att öka kunskapen hos ledarna kan vi bättre individanpassa träningsmetoder och minska risken för skada hos gymnasterna. Min förhoppning är även att det inte bara kan gynna truppgymnastik utan även fler discipliner inom gymnastiken.

En stor anledning till att denna forskningsinsats genomförs är för att det finns väldigt lite forskning inom truppgymnastik, trots att Sverige är framgångsrikt internationellt.

Följa de aktiva över tid

Enligt Ulrika Tranaeus, docent och handledare på GIH, ska Stefan Höög följa de aktiva över tid och vara med alla delar av en tävlingssäsong.

- De får bland annat svara på frågeformulär om och när de har skadats och om det har lett till besvär. Tyvärr tränar och tävlar många truppgymnaster trots att de har ont.

Projektets två delar

Forskningsprojektet består av två delar där den första fokuserar på skaderegistrering samt mätning av belastningar inom truppgymnastikens tre grenar tumbling, trampett och fristående. Detta sker under både prestations- och träningssammanhang. Kartläggningen ska bidra till ökad tydlighet vad gäller belastning under olika träningsupplägg. Målet är bland annat att bättre kunna tydliggöra om det som i dag anses vara "skonsam" träning som kortare ansats, mjukare underlag, reducerad svårighetsnivå. Här kan viktiga parameter för anpassade träningsupplägg fastställas.

Projektets andra del fokuserar på att bidra till att reducera de som drabbas allvarligt av skador. Det ska ske genom att förbättra det skadeförebyggande arbetet. Mot bakgrund av en kartläggning av disciplinens olika träningsmässiga belastningar, faktisk förekomst av skador och troliga skademekanismer kan förhoppningsvis interventionsstudier genomföras i syfte att konkretisera rekommendationer för säsongstruktur, träningsupplägg och/eller övningsmässig progression.

Finansieringen av doktorandtjänsten är ett samarbete av GIH, Svenska Naprapatförbundet och Svenska Gymnastikförbundet.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:7 Dec 2023