Filmer från seminariet

I början av juni anordnade GIH ett seminarium om fysiskt aktivt arbete och arbetsmiljö. Nu kan du se filmerna från ”Fysiskt arbete – riskfaktor eller riskfaktor”.

Yrken med höga fysiska krav

Seminariet fokuserade på att yrken med höga fysiska krav kan leda till ohälsa. Forskning visar att detta kan utgöra en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Något som kallas för den fysiska aktivitetsparadoxen.

Om du missade att ta del av detta finns de nu på YouTube. Filmerna är uppdelade i två delar där den första är föreläsningar av de bästa föredragshållarna inom området. Den andra är ett panelsamtal med branschföreträdare och facklig representant.

Del 1 med föreläsningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Del 2 med panelsamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.l

Arrangörer var GIH, Hjärt-Lungfonden och HPI Health Profile Institute.

Kontakt

Senast ändrad:27 Jun 2023