Vi träffar vinnaren av GIH:s innovationstävling

Vinnare av GIH:s innovationstävling är Lidija Krakic, alumn från hälsopromotionsprogrammet, tidigare hälsopedagogprogrammet. Tävlingen utlystes i samband med GIH:s innovationsdag den 19 oktober och den riktade sig till studenter, lärare och forskare här på GIH.

Vad betyder vinsten för dig?

– Den betyder jättemycket! Dels att få stödet och förtroendet från GIH, men också för att det visar vikten av att arbeta förebyggande med hälsa. Det är något jag tycker saknas på marknaden idag.

Berätta om den vinnanden idén

– Idén bygger på att du gör en hälsoscreening och får föreslagna hälsoinsatser på individnivå och på gruppnivå, och du får insatser att jobba med under tiden tills du gör en hälsoscreening nästa gång.

– Idag jobbar många företag med att göra en hälsoscreening, det vill säga ett konditionstest, en enkät och kanske ett blodprov. Sen gör man inget mer med resultatet. Så att en person som kanske har fått ett högt blodtryck och dålig kondition får inget hjälpmedel till att göra en förändring. Där växte idén fram, att jag vill även erbjuda insatser efter hälsoscreeningen.

Vad blir nästa steg?

– Tidigare gjorde jag allt manuellt, men nu har vi börjat digitalisera det och skapa en plattform, så tillsammans med civilingenjörsstudenter från KTH utvecklar vi nu den första prototypen. Vi håller på att skapa en algoritm som, baserat på hälsoscreeningen, ska kalkylera vilka insatser du behöver på individnivå samt sammanställa all data på gruppnivå.

– Du som chef som använder tjänsten ska få en sammanställning över hur dina medarbetare mår tillsammans med ett kostnadsförslag som visar vilka kostnader ohälsan kan medföra. Som individ får du en individuell hälsoplan tillsammans med coachande stöd, vilket är det viktigaste i beteendeförändringen. Man behöver ge individen rätt förutsättningar för att kunna göra en förändring. Alla vet att vi ska träna och äta bra, men för att vi ska göra det krävs rätt stöd. Med hjälp av den individuella hälsoplanen och det coachande stödet kan vi arbeta förebyggande mot ohälsa.

– Den första prototypen kommer att kunna presenteras i maj/juni i år, sen ska den pilottestas på två företag i höst och så tar vi in feedback och utvecklar produkten vidare helt enkelt.

GIH Innovation

Har du idéer och tankar om innovationer inom prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa samt utbildning? Då träffar vi dig gärna för ett samtal.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Mar 2023