GIH står väl rustat

Ett nytt år har påbörjats. Den högre utbildningen och forskningen i Sverige står inför ett krävande år. Trots stora anslag till utbildningssektorn så lider högskolorna i landet svårt av de kostnadsökningar som samhället i övrigt också drabbats av.

Rektor Per Nilsson på sitt kontor

GIH står väl rustat

Men GIH är rimligt väl rustat och tillsammans ska vi göra det bästa av situationen. Våra studenter, lärare och forskare arbetar tillsammans med ledningen hårt för att skapa en stimulerande lärmiljö och goda utvecklingsförutsättningar för utbildning, forskning och samverkan.

Sätta ny och högre ambition

Det är ett viktigt år med både möjligheter och utmaningar. Vi behöver blicka framåt. Formera ett starkt utbildningsutbud, sätta en ny och högre ambition för vår forskning samt ta plats som ett nationellt samlande kompetenscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Vi ska värna vår goda kvalitet, kompetens och samhällsrelevans.

Ny styrelse för GIH

Under våren 2023 ska GIH i likhet med landets övriga högskolor få nya styrelser. Vi ser med spänning fram emot regeringens beslut i april. För GIH:s del är 2023 ett år när vi på lärosätet ska ta ett nytt steg i vår utvecklingsambition genom att ta fram en ny strategisk plan för högskolans utveckling och framskridande. Under våren kommer landets lärosäten att inbjudas inkomma med inspel till den planerade forskningspropositionen 2024. GIH förbereder sig på att formulera ett slagkraftigt underlag.

Två nya avhandlingar

Det är med stor glädje jag kan konstatera att GIH:s forskningsmiljö och forskarutbildning fortsätter att leverera nya kompetenta forskare. Två nya doktorsavhandlingar presenteras under februari månad. Ta gärna del av Cecilia Åkersdotters och Charlotte Downings avhandlingar.

Ett brett perspektiv och samhällsbehov

När det gäller lärosätets samverkan med det omgivande samhället så utgår vi på GIH från ett brett perspektiv och samhällsbehov, som omfattar stora och aktuella frågor gällande omställningsbehov och kompetensförsörjning inom utbildnings- och hälsoområdena. Under senare tid har ett annat av GIH:s profilområden tagit plats i samhällsdebatten. GIH har sedan något drygt år tillbaka tillsammans med Mittuniversitetet startat en forskarskola kring elitidrott och prestationsutveckling. Sannolikt är detta ett kunskapsområde som kommer att få en vidare samhällsrelevans sett i ljuset av en eventuell svensk ansökan om värdnation för vinterolympiaden 2030 samt utifrån det utvecklingsprojekt RF, SOK och Paralympics satt i gång under beteckningen Elitidrott 2030.

Värd för årskonferens

Avslutningsvis kan jag med stor glädje berätta att Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, tilldelat GIH värdskapet för sin årskonferens och förbundsförsamling 17–18 oktober 2023. Temat för årskonferensen blir Forskningsetik och god forskningssed.

Till sist vill jag rekommendera alla att läsa GIH:s årsredovisning som lämnas till regeringen den 22 februari. Vi ser framåt. Vi hoppas på ljusare tider i vår omvärld. Vi ser att GIH med sin kompetens bidrar till framtiden.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:23 Aug 2023