Styrketräning har likvärdig förmåga för muskeltillväxt för äldre och yngre

I avhandlingen har Sebastian Edman undersökt om äldre personer har en likvärdig förmåga för muskeltillväxt genom styrketräning och intag av proteinrik mat jämfört med yngre. Resultatet visade ingen skillnad mellan de två grupperna.

Snabba och långsamma muskelfibrer

Skelettmuskulaturen består av snabba och långsamma muskelfibrer. De insamlade muskelproverna har för hand dissekerats med hjälp av mikroskop till över 27 000 enskilda muskelfibrer innan träningssvaret slutligen har undersökts.

– Det är den mest omfattande studien på muskelfibrer som hittills gjorts då det är en mycket tidskrävande process att få fram de enskilda muskelfibrerna ur muskelprov. Men tack vare vår nya metod som vi utvecklat kommer snabba och långsamma muskelfibrer lättare kunna undersökas framöver, säger Sebastian Edman.

Vad styr muskeltillväxten

Tio unga och tio äldre män rekryterades som utförde ett tungt styrketräningspass. Därefter fick försökspersonerna en proteinrik dryck. Muskelprover togs både innan och efter träningen för att möjliggöra en analys av responsen till träningsstimulit. Här visade det sig att båda fibertyperna uppvisade ett liknande mönster, och att mönstret inte var förändrat i den äldre försökspersonsgruppen, trots att de snabba muskelfibrerna i allmänhet är mycket mindre hos äldre individer.

– Resultatet indikerar att muskelfibertypernas förmåga för tillväxt efter styrketräning upprätthålls under åldrandet. Det i sin tur är ytterligare evidens för att det aldrig är för sent att börja med styrketräning, säger Sebastian Edman.

Skillnader i mitokondrier

Det är känt att de långsamma uthålliga muskelfibrerna har en hög andel mitokondrier, medan de snabba sprinterfibertyperna har färre. I denna undersökning kunde det dock påvisas att mitokondrierna hos de olika fibertyperna inte bara skiljer sig i antal, utan även funktion. De långsamma muskelfibrerna har en mitokondrie som prioriterar en resurseffektiv ämnesomsättning medan de snabba muskelfibrerna har en snabb, men mindre resurseffektiv ämnesomsättning.

– En skild ämnesomsättning i mitokondrierna hos de olika fibertyperna kan ha stor betydelse för hur vi framöver ser på träning i sjukdomsförebyggande arbete, säger Sebastian Edman.

Läs avhandlingen på GIH:s publiceringsdatabas DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:14 Sep 2023