Välkomna till GIH:s nya webbplats!

I dag den 30 november 2022 lanserar vi en ny webb. På Anders-dagen. ”När Anders slaskar ska julen braska”, och tvärtom, så säger talesättet. Låt oss hoppas på att vi får en braskande och snörik jul med goda möjligheter till vintersport och vitt friluftsliv.

Rektor Per Nilsson på sitt kontor

En ny, modern och snygg webbplats

På samma sätt vill vi att vår nya webbplats ska sprida ljus över vår högskola och lysa upp vår verksamhet så som adventsljusen gör i mörk vintertid. Vi vill i dag presentera en ny webbplats vars syfte är att vara till god strategisk hjälp i vår ambition att sprida kunskap och inspiration, att kommunicera våra utbildningar, vår forskning, och vår samverkan med det omgivande samhället. Vi har stora förhoppningar om att så blir fallet.

GIH har på mycket kort tid och med stora insatser byggt upp en ny webbplats som är både responsiv och inriktad på våra prioriterade målgrupper, det vill säga våra framtida och befintliga studenter, media och en intresserad allmänhet. Vi vill gärna erbjuda en webb som följer ”best practice” inom sektorn, så att besökaren hittar information på liknande sätt hos oss som på andra lärosäten. Självklart vill vi också presentera en webbplats som är modern och snygg, med nytagna foton och illustrationer.

Förnyat utbildningsutbud och forskningslyft

För vi har mycket att berätta om. Vi har under de senaste åren förnyat och reviderat vårt utbildningsutbud. Vi har förstärkt och uppdaterat våra grundutbildningar. Våra utbildningar på avancerad och forskarutbildningsnivå förnyas och ett nytt kursutbud på engelska tas fram för våra nationella och internationella studenter.

På forskningssidan har vi gjort ett forskningslyft. Vi har erhållit medel för stora fleråriga forskningsprogram från etablerade forskningsfinansiärer som till exempel Vetenskapsrådet samt Kunskaps- och kompetensstiftelsen. Vi har en forskning som är bred, håller hög kvalitet och är samhällsrelevant.

Utvecklat samverkansarbete

Vi har utvecklats i vår samverkan med det omgivande samhället och vuxit i vår roll som Riksidrottsuniversitet. Vi har skärpt vårt innovationsarbete och gjort en särskild satsning på utbildning och forskning tillsammans med Riksidrottsförbundet och ett flertal specialidrottsförbund. GIH:s forskning har varit synlig i media, till exempel gällande stillasittande och daglig rörelse, riktlinjer för fysisk aktivitet, kroppsideal, skolämnet idrott och hälsa, prestationsträning samt idrott för barn och unga.

Läs mer om GIH och vad vi erbjuder

GIH:s vision är att bli en internationellt ledande idrottshögskola. Vårt uppdrag är att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att bedriva utbildning och forskning med hög kvalitet och stor relevans.

Vi har mycket att bidra med och berätta om, och för det behöver vi en modern och effektiv webbplats. Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att vår nya webb i dag kan ”gå live”.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:30 Nov 2022