Ny studie visar att 6 000 transportsteg räcker

Vid GIH har det genomförts en studie om fysiskt aktiv arbetspendling som visar att det räcker att gå 6 000 steg i rask takt varje dag för att nå optimal hälsoeffekt.

Kvinna och flicka på promenad

Minskar risk för sjukdomar

– Fördelarna med att gå 6 000 transportsteg per dag, är att det minskar risk för sjukdomar och att dö i förtid, säger professor Peter Schantz.

Studien är gjord på en grupp manliga och kvinnliga fotgängare som går till och från sitt arbete i Stockholm alla vardagar. Deltagarna har studerats under gång med olika hastighet på plant underlag inomhus för att kunna jämföra med gång i fält. De testades även i vila och med maximala löpbands- och cykelergometertester i laboratorium. Därefter registrerades nivåer av syreupptagning, energiförbrukning, ventilation, hjärtfrekvens, blodlaktat, uppskattad upplevd ansträngning, kadens, antal steg, varaktighet, distans och hastighet under den normala gångpendlingen för varje deltagare.

30 procent mer energi utomhus

Resultatet visade att pendlarna gick i snitt cirka 2,2 kilometer till arbetet. Hastigheten var i medeltal 5,8 km/timme, tog 23 minuter och krävde 2 800 steg. Fotgängarna gick ungefär 385 turer om året, vilket blir drygt 80 mil om året.

– Intressant är att om man promenerar utomhus kräver det 30 procent mer energi, än om man går med samma hastighet på ett plant underlag inomhus. En positiv konsekvens av de 6 000 transportstegen är att det är lättare att gå ner i vikt, minskar risk för sjukdomar som diabetes typ 2, cancer och att dö i förtid, säger Peter Schantz.

Tidigare rekommendationer om att gå 10 000 steg per dag kom år 1964 från Japan och har enligt Peter Schantz inget vetenskapligt belägg.

– Hälsoeffekterna planar ut efter 6 000 transportsteg, men om man går fler steg så bidrar det till ökad energiomsättning vilket har ett värde, men inte större hälsoeffekter.

Studien är gjord av FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH. Författarna är Peter Schantz, Karin Olsson, Jane Salier Eriksson och Hans Rosdahl.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:20 Mar 2023