Studie om hur muskler påverkas vid åldrande och fetma

Äldre individer med fetma och äldre normalviktiga försökspersoner sökes till studie om hur muskelns och blodets egenskaper påverkas av fetma och åldersrelaterad muskelförlust (sarkopeni).

Kraftig kropp med hopprep

Vad innebär det att vara med i studien?

Studien syftar till att undersöka muskelns fysiologiska egenskaper hos individer med samtidig fetma och sarkopeni, även känt som sarkopen fetma.

Deltagandet innefattar totalt fem besök.

Första tillfället
Försökspersonen detaljerad information om studiens upplägg. Vid samma möte undersöks även kroppskompositionen (andel muskler och fett), handgreppsstyrka och gånghastighet.

Andra tillfället
Det genomförs ett oralt glukostoleranstest, vilket innebär att försökspersonen dricker en sockerlösning, varpå upprepade blodprover tas under de efterföljande timmarna.

Tredje tillfället
Det görs en detaljerad mätning av kroppskompositionen med en så kallad magnetkameraröntgen. Detta genomförs på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Fjärde tillfället
Det genomförs en ingående mätning av styrkan i lårmuskulaturen i en datoriserad träningsmaskin.

Femte tillfället
Det genomförs ett styrketräningspass, och i samband med detta tas upprepade blodprover och ett muskelprov från lårmuskeln.

Kriterier för att delta

Vi söker män och kvinnor som:

  • är mellan 70–80 år
  • har BMI över 30
  • är rökfria
  • är fria från diabetes

Samt män och kvinnor som:

  • är mellan 70-80 år
  • har BMI mellan 18-25
  • är rökfria
  • är fria från diabetes

Studien inleds i oktober 2022 och pågår fram tills avslutande. Studien genomförs på Gymnastisk- och idrottshögskolan i Stockholm, samt på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Ersättning på 1 000 kronor erhålles vid fullt deltagande.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022