GIH deltar i ett europeiskt innovationsprojekt

GIH kommer tillsammans med fem andra europeiska institutioner att bli bättre på innovation och entreprenörskap. Projektet heter Higher Education InnovaSport och Norges idrottshögskola blir huvudansvarig.

Möjligheter att ingå i nätverk

– Genom det här projektet har vi skapat möjlighet att ingå i ett brett nätverk av expertis, coaching och kunskapsutbyte, säger ansvarig prefekt Sofia Brorsson.

Projektet kommer att möta det ökade samhällsbehovet genom att skapa nya lösningar och idéer, inklusive att:

  • vara en drivkraft för institutionella förändringar som främjar entreprenörskap och innovation vid de berörda lärosätena
  • förbättra utbildningens kvalitet genom att inkludera entreprenörskap och innovation så att studenterna ska vara bättre förberedda för ett arbetsliv och samhälle i kontinuerlig omstrukturering
  • utveckla innovations- och entreprenörskapsutbildning för studenter och personal
  • främja studentengagemang genom bland annat innovationstävlingar för studenter och involvering av studenter i forskningsprojekt med innovation
  • fortsätta att utveckla GIH:s innovationsstruktur
  • etablera nya samarbeten med externa partners, inklusive näringsliv, sociala aktörer och forskningsorganisationer
  • synliggöra innovationer utvecklade från forskning

Projektet finansieras av EU med elva miljoner kronor och ska pågå i två år.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022