Lärosal 1504, GIH

Licentiatseminarium Sara Ridderlind

Den 24 maj försvarar Sara Ridderlind sin licentiatuppsats om undervisningstaktik i gymnasieskolans hockeyklassrum.

Bild på hockeyspelare

Om uppsatsen

I licentiatuppsatsen presenterar doktorand Sara Ridderlind undervisningstaktik utifrån en självstudie där en lärare planerar och genomför undervisning inom ramen för verksamheten på ett ishockeygymnasium. Lärarens ambition är att komplettera den traditionella lärarstyrda undervisningen med elevstyrd undervisning.

Titeln på uppsatsen är ”Undervisningstaktik på hal Is. En självstudie om kommunikation och undervisningsmetoder i gymnasieskolans hockeyklassrum”.

Licentiatseminariet

Seminariet äger rum fredagen den 24 maj klockan 13.00 i lärosal 1504.

Opponent är professor Katarina Schenker Länk till annan webbplats., Linneuniversitetet.

Huvudhandledare är professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Examinator är professor Maria Andrée Länk till annan webbplats., Stockholms universitet.

Ordförande är docent Göran Kenttä, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kontakt

  • Håkan Larsson´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för IdrottspedagogikHåkan Larssonhakan.larsson@gih.se08-120 53 828
  • Sara Ridderlind´s profilbildDoktorand i idrottsvetenskapSara Ridderlindsara.ridderlind@gih.se08-120 53 700
Senast ändrad:29 Feb 2024