GIH:s aula

Hur får vi barn och unga att röra sig mer i vardagen?

Hur kan vi bryta stillasittandet bland barn och unga – och hur kan vi få dem att röra sig mer i vardagen? Den frågan står i fokus för ett seminarium den 11 april, som arrangeras av Hjärt-Lungfonden och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Bilden visar barn som leker

Anmälan till seminariet

Du är varmt välkommen till seminariet, antingen genom att delta fysiskt på Gymnastik- och idrottshögskolan, eller digitalt. Hela seminariet kommer att filmas för att kunna ses efteråt. Seminariet är utan kostnad.

Utgår från Kommitténs förslag

Seminariet utgår från de förslag som Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnade över till regeringen i juni förra året. Bland deltagarna finns Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, socialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wizell.

Hur lite rör sig barn och unga i dag?

Klockan 9.00 torsdagen den 11 april hälsar Per Nilsson, rektor vid GIH, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, välkommen. Under seminariet är Elin Ekblom Bak, docent GIH, moderator.

Den inledande delen består av:

  • Hans Kunglig Höghet Prins Daniel
  • Karin Tegmark Wizell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Vilken roll har skolan?

Mellan 9.30 inleder Kajsa Mickelsson, före detta huvudsekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, med att presentera kommitténs förslag. Därefter följer ett panelsamtal om på vilket sätt skolan kan bidra till att få fler barn och unga att röra på sig.

Medverkande:

  • Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS
  • Gisela Nyberg, professor GIH, Skolprojektet för hjärnhälsa
  • Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljöer, SLU Tankesmedjan Movium

Vad kan göras inom fritid, idrott och friluftsliv?

Mellan klockan 10.30 inleder Kajsa Mickelsson, före detta huvudsekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, med att presentera kommitténs förslag. Därefter följer ett panelsamtal om vad myndigheter, civilsamhället och idrottsrörelsen kan göra.

Medverkande:

  • Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
  • Eva Stighäll, handläggare Naturvårdsverket
  • Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet
  • Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet

Summering och avslutning

Klockan 11.30 svarar socialminister Jakob Forssmed på frågor om hur regeringen ser på Kommitténs rekommendationer.

Kontakt

Senast ändrad:20 Feb 2024