Zoom

Lunchseminarium: ”Ny metod för att snabbt och enkelt kunna fibertyps­bestämma enskilda muskelfibrer”

Forskningen inom muskelfysiologi har länge varit begränsad då det inte funnits ett enkelt sätt att avgöra huruvida en muskelfiber tillhör den snabba eller långsamma typen. Den nya metoden, som döpts till THRIFTY, förenklar både redan etablerade analyser samt möjliggör även helt nya analyser vilket kommer att driva utvecklingen av forskningsfältet framåt.

Öppna lunchseminarium

Sektionen för idrottsfysiologi inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin anordnar regelbundna lunchseminarium som är öppna för alla - välkommen att lyssna in!

”Ny metod för att snabbt och enkelt kunna fibertypsbestämma
enskilda muskelfibrer”

Föreläsare Oscar Horwath är doktorand vid institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik på GIH i Stockholm.

Forskningen inom muskelfysiologi har länge varit begränsad då det inte funnits ett enkelt sätt att avgöra huruvida en muskelfiber tillhör den snabba eller långsamma typen. Den nya metoden, som döpts till THRIFTY, förenklar både redan etablerade analyser samt möjliggör även helt nya analyser vilket kommer att driva utvecklingen av forskningsfältet framåt.

I lunchföreläsningen berättar Oscar om den nya metoden, samt hur han använder metoden för att studera effekterna av åldrande.

För den intresserade finns artikeln som presenterar den nya metoden här: THRIFTY: a novel high‐throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres - Horwath - 2022 - The Journal of Physiology - Wiley Online Library Länk till annan webbplats.

När: 10 April 2024, klockan 12.00-12.45.

Var: På Zoom https://gih-se.zoom.us/j/68759774796 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad:18 Jan 2024