Fristående kurser

Att läsa fristående kurser passar perfekt för dig som vill prova på studier, spetsa dina kunskaper eller fördjupa dig inom ett ämne.

Studenter i lärosal

Vårt kursutbud

På GIH:s kurswebb kan du se de kurser som är aktuella att söka. Det går att söka både på hösten och våren, ungefär ett halvår innan kurserna ges.

I regel gör du det under perioderna:

 • 15 september – 15 oktober för kurser som ges på våren
 • 15 februari – 15 mars för kurser som ges på sommaren
 • 15 mars – 15 april för kurser som ges på hösten

Ibland förlängs ansökningstiderna.

På kurswebben visas de fristående kurserna för kommande, innevarande samt tidigare termin. Även de som är stängda för ansökan visas, tills de ersätts av de som är aktuella och öppna för anmälan.

Planerade kurser

Nedan finns information om vilka kurser vi planerar att ge. Fler kurser kan tillkomma och kursutbudet kan komma att ändras ju närmare ansökningsperioden vi kommer. För aktuell info om vad du kan söka, se GIH:s kurswebb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerade kurser våren 2024

 • Från rehab av skada till idrott, 15 hp
 • Handledningskurs inom Motiverande samtal, 4,5 hp
 • Hållbart ledarskap, 7,5 hp
 • Hälsopsykologi, 7,5 hp
 • Konditionsträning, 7,5 hp
 • Konditionsträning och tillämpad fysiologi, 15 hp
 • Ledarskap 7,5 hp
 • Metoder för beteendeförändring, 7,5 hp
 • Motiverande samtal ur ett folkhälsoperspektiv 2, 7,5 hp
 • Mästerskapscoaching, 7,5 hp
 • Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv, 7,5 hp
 • Organisation, 7,5 hp
 • Specialidrott i skolan 7,5 hp
 • Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 hp
 • Träningslära 3 - Tester för fysiska krav och kapacitetsprofiler, 7,5 hp
 • Träningslära 4 - Träningsplanering och formtoppning, 7,5 hp

 • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp
 • Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 1, 7,5 hp
 • Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2, 7,5 hp
 • Hälsopsykologi, biopsykosociala perspektiv, 7,5 hp
 • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp
 • Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7,5 hp

 • Idrott och hälsa för lärare i årskurs 7-9, 45 hp
 • Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 hp

Planerade kurser hösten 2023

 • Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
 • Anatomi och fysiologi för balettlärare, 7,5 hp
 • Climate change coaching, 7,5 hp
 • Folkhälsa, 7,5 hp
 • Fysisk aktivitet och kognitiv funktion i krissituationer, 7,5 hp
 • Idrottspsykologi, 15 hp
 • Introduktion hälsopromotivt och preventivt arbete på vetenskaplig grund, 7,5 hp
 • Kritiskt tänkande inom idrottsvetenskap, 7,5 hp
 • Levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, 7,5 hp
 • Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp
 • Psykologi för balettlärare, 7,5 hp
 • Styrketräning, 7,5 hp
 • Träningslära 1, allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7,5 hp
 • Träningslära 2, träning av fysiska delkapaciteter, 7,5 hp

 • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 hp
 • Forskningsmetod kvalitativa data, 7,5 hp
 • Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan, 7,5 hp
 • Handledarutildning för lärare, 7,5 hp
 • Idrottsnutrition från teori till praktik (Sport Nutrition - from theory to practice), 15 hp
 • Idrottsvetenskaplig metod och design, 7,5 hp
 • Idrottspsykologisk fördjupning: talangutveckling och motivation, 7,5 hp (Advanced sport pshychology: talent development and motivation)
 • Projektspecifik fördjupning, 7,5 hp

Mer information

Vill du ha mer information om våra fristående kurser? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om kursinnehåll och hur du anmäler dig till de kurser som är aktuella.

Hitta på sidan

Så tycker studenterna

Vad tycker studenterna om att plugga på GIH?

Senast ändrad:18 Aug 2023