Fristående kurser

Att läsa fristående kurser passar perfekt för dig som vill prova på studier, spetsa dina kunskaper eller fördjupa dig inom ett ämne. På Gymnastik- och idrottshögskolan kan du läsa fristående kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Studenter i lärosal

Vårt kursutbud

På GIH:s kurswebb kan du se de kurser som är aktuella under de två senaste terminerna. Även de som är stängda för ansökan visas, tills de ersätts av de som är aktuella och öppna för anmälan.

Det går att söka både på hösten och våren, i regel under perioderna 15 september–15 oktober samt 15 mars–15 april. Ibland förlängs ansökningstiderna. 

Ansökningsperioden för sommarkurserna är vanligtvis15 feb till 15 mars.

Planerade kurser

Nedan finns information om vilka kurser vi planerar att ge kommande terminer. Fler kurser kan tillkomma och kursutbudet kan komma att ändras ju närmare ansökningsperioden vi kommer.

Planerade kurser sommaren 2023

 • Fotbollens historia 1900-2020 - identitet, genus, social klass och etnicitet i en föränderlig fotbollsvärld, 7,5 hp
 • Friluftsliv - perspektiv på livslångt lärande och hållbarhet genom praktiska tillämpningar, 7,5 hp
 • Motiverande samtal och ledarskap i skolan ur ett pedagogiskt perspektiv, 7,5 hp

Planerade kurser hösten 2023

 • Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
 • Anatomi och fysiologi för balettlärare, 7,5 hp
 • Climate change and health, 7,5 hp
 • Climate change coaching, 7,5 hp
 • Folkhälsa, 7,5 hp
 • Fysisk aktivitet och kognitiv funktion i krissituationer, 7,5 hp
 • Grundläggande idrottslära, 7,5 hp
 • Introduktion hälsopromotivt och preventivt arbete på vetenskaplig grund, 7,5 hp
 • Levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, 7,5 hp
 • Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp
 • Psykologi för balettlärare, 7,5 hp
 • Styrketräning, 7,5 hp

 • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 hp
 • Forskningsmetod kvalitativa data, 7,5 hp
 • Friluftsliv in periurban landscapes, 10hp
 • Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan, 7,5 hp
 • Handledarutildning för lärare, 7,5 hp
 • Idrottsvetenskap I, 7,5 hp
 • Idrottsvetenskaplig metod och design, 7,5 hp
 • Idrottspsykologisk fördjupning: talangutveckling och motivation, 7,5 hp (Advanced sport pshychology: talent development and motivation)
 • Latent variabelmodellering I, strukturell ekvationsmodellering, 7,5 hp (Latent variable modulling I, structual equation modeling)
 • Pedagogical Perspectives in Friluftsliv, 15hp
 • Physical Activity on Prescription, 7,5 hp
 • Projektspecifik fördjupning, 7,5 hp
 • Quantitative Methods, 5hp

 • Idrott och hälsa för lärare årskurs 7-9, 45 hp

Mer information

Vill du ha mer information om våra fristående kurser? På GIH:s kurswebb kan du läsa mer om upplägg och hur du anmäler dig.

Hitta på sidan

Så tycker studenterna

Vad tycker studenterna om att plugga på GIH?

Senast ändrad:16 Jan 2023