I bibliotekets lokaler

På GIH biblioteket finns läsplatser och datorer som kan användas av både studenter och allmänhet. Tillsammans skapar vi en lugn och god studiemiljö.

Bokhyllor och läsplatser i biblioteket

Studiemiljö

På biblioteket finns läsplatser och en tyst zon. Grupprum finns runt om på GIH.

För dig som vill studera i lugn och ro finns tysta läsplatser längst in i biblioteket. Det finns också ett antal större bord för individuella studier i mitten av biblioteket. Vid de små borden närmast entrén går det bra att tala i lågmäld ton.

Längst in i biblioteket är den tysta zonen. Där är det inte tillåtet att samtala.

I resten av biblioteket är lågmälda samtal tillåtna, men tänk på att ljuden lätt sprids till tysta zonen. Visa hänsyn till dina studiekamrater.

Biblioteket ska vara en god studiemiljö för alla studenter. Därför ska det vara tyst i biblioteket. Grupparbeten hänvisas till grupprummen runt om på GIH.

Inne i biblioteket finns det lilla grupprummet Kuben. Här kan upp till fyra personer sitta. Till Kuben har personal företräde. Studenter kan inte boka Kuben, men det går bra att sitta där när rummet är ledigt.

För grupparbeten kan du till exempel sitta i korridoren mittemot biblioteket, gamla matsalen eller i de två sittalkoverna i idrottsbyggnaden där whiteboardtavlor satts upp. Sittplatser finns också i studentmässen.

Våra besöksregler

Biblioteket är en arbetsplats för GIH:s studenter och personal samt övriga besökare. Hjälp oss att gemensamt skapa en lugn och bra studiemiljö.

Du kan ha mobiltelefon med i biblioteket, men sätt den på ljudlöst. Om du behöver prata i mobilen, ta ditt samtal utanför.

Du kan ta med dryck med lock, frukt, smörgåsar, godis och liknande i biblioteket. Du får däremot inte ta med varm mat eller mat som smular eller kladdar.

Datorer och trådlöst nätverk

På GIH-biblioteket kan du låna våra publika datorer eller använda din egen dator med trådlöst nätverk. Du kan läsa mer på sidan Information om IT.

Biblioteket har 14 stycken publika datorer som kan användas av dig som söker information inom GIH:s ämnesområden. Datorerna kan inte bokas.

Studenter vid GIH loggar in med sin GIH-inloggning. Du som inte är student kan få gästinloggning till våra datorer mot uppvisande av legitimation.

Från bibliotekets datorer har du tillgång till samtliga databaser, tidskrifter och andra resurser som finns på biblioteket. Bibliotekskatalogen finns också på två datorer där du inte behöver logga in för att kunna söka material.

På GIH har du tillgång till trådlöst nätverk genom nättjänsten Eduroam.

Det finns även ett gästnätverk för dig som inte har Eduroam. Skylt med inloggningsuppgifter finns på bibliotekets infodisk.

Skriva ut, kopiera och skanna

På biblioteket finns en skrivare som du även kan använda för kopiering och skanning.

I biblioteket finns en kombinerad skrivare, kopiator och skanner som heter FollowMe. Du som är GIH-student har ett utskriftskonto som du kan använda till utskrifter och kopior. Du fyller på med mer pengar vid behov.

Pris för utskrifter och kopior för studenter

  • 50 öre per A4-sida för svartvita kopior
  • En krona per sida för färgkopior eller A3-papper

Pris för utskrifter och kopior för dig som inte är student

  • En krona per A4-sida för svartvita kopior.
  • Två kronor per sida för färgkopior eller A3-papper.

Fyll på utskriftskontot

Om du vill fylla på utskriftkontot, betala kopior med mera så tar biblioteket betalkort eller Swish. Enklast är att betala på plats i biblioteket. Du kan även fylla på utskriftkontot i receptionen på GIH.

Bibliotekets swishnummer är 123 320 54 24. Som meddelande ska du skriva vad betalningen gäller, till exempel artikelkopia eller förseningsavgift. Kontakta oss innan du swishar så vi vet vad du betalar för. 

Tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning ska också kunna besöka biblioteket utan problem.

Biblioteket ligger på entréplan i GIH:s huvudbyggnad. Det finns två parkeringsplatser för funktionsnedsatta precis utanför huvudbyggnaden. Parkeringstillstånd krävs och hämtas i receptionen som ligger i huvudentrén.

Till entrén finns en ramp och inne i huvudbyggnaden finns hiss till restaurangen.

På alla plan i byggnaden finns handikapptoalett.

Studenter som behöver särskilda hjälpmedel, till exempel talböcker, kan läsa mer på sidan Läsnedsättning.

Om du har frågor före ditt besök om tillgänglighet eller något annat kan du kontakta biblioteket.

Hitta på sidan

Kontakt

  • Biblioteket´s profilbildVälkommen att kontakta oss!Biblioteketbiblioteket@gih.se08-120 53 800
Senast ändrad:27 Mar 2024