Historiska samlingar

GIH:s bibliotek har en stor historisk boksamling. Du som söker information om eller fotografier av någon som har studerat på GIH, eller om linggymnastik, kan hitta detta här.

GIH-bibliotekets historiska boksamling

GIH-biblioteket är världens äldsta idrottsbibliotek. Grunden till biblioteket lades redan av P.H. Ling när han grundade GIH:s föregångare Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, år 1813. Boksamlingen har sedan utökats genom inköp och donationer av bland andra L.G. Branting, C.A. Georgii, Elin Falk och Riksidrottsförbundet.

Biblioteket har därmed en intressant samling historisk litteratur från 1500-talet och framåt inom områden som anatomi, fysiologi, sjukgymnastik, militärgymnastik, fäktning och akrobatik. Här finns också en mängd litteratur om den svenska gymnastikens och idrottens historia.

Ett urval av bibliotekets äldre böcker finns beskrivna i boken ”Kinetic Jottings” (Ove Hagelin, 1995).

Hitta historiskt material

Nedan hittar du tips på hur du kan hitta mer information om gymnastikhistoria, GCI:s och GIH:s historia samt äldre fotografier på gymnastik. Kontakta biblioteket om du har fler frågor.

Studenter fram till 1912

Studenter fram till år 1912 finns i matrikeln i GCI:s 100-årsbok. Listan är uppdelad på manliga och kvinnliga studenter. Den manliga listan är i sin tur uppdelad i två delar: före 1864 som inte är komplett och 1864–1912. Kvinnor fick börja på GCI 1864. I listan finns namn, födelseår, examensår.

Studenter 1904–1992

Studenter mellan åren 1904–1992 finns i årliga klasslistor. Dessa finns i bibliotekets bokmagasin. I listorna finns namn, adress och eventuellt telefonnummer.

Kvinnliga studenter

Kvinnliga studenter som är medlemmar i Föreningen GCI/GIH kan finnas i Föreningen GCI:s årsskrift som innehåller matriklar.

År 2016 har en även en lista sorterat på avgångsår från GCI/GIH. I denna lista finns kvinnliga studenter som är medlemmar i föreningen.

Digitaliserade foton från GCI

En del gruppbilder finns bland GIH:s digitaliserade foton på Wikimedia Commons

Bibliotekets fotoalbum

GIH-biblioteket har fotoalbum från ett antal årskurser, se bibliotekskatalogen “Fotoalbum: album som donerats till GIH-biblioteket, ofta av före detta GCI-GIH-studenter" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För en tydligare lista se pdf:en längst ner i katalogen.

Där finns även listat vilka klassfoton som finns i Oswald Holmbergs fotoalbum från åren 1923–1943. Fotoalbumen finns inte digitala. Kontakta biblioteket om du har några frågor.

Riksarkivet

Fler foton finns på Riksarkivet i Täby/Arninge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sök genom att gå till sok.riksarkivet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj "Gymnastiska Centralinstitutet, Kungliga (GCI / KGCI)" och "K Fotografiska avdelningar". Beställ fram material med Riksarkivets beställningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Sjukgymnastik: Anders Ottosson vid Göteborgs universitet forskar om detta. Se bland annat boken "Gymnastik som medicin".

Hitta på sidan

Gamla bokryggar

Historical collectionAbout the old book collection at the library

Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader, grundare av Gymnastiska Centralinstitutet 1813.

GIH:s historiaGIH grundades av PH Ling 1813 och har en anrik historia

Linggymnastik

foton ur arkivetBibliotekets fotosamling om linggymnastik

Senast ändrad:3 Apr 2024