Skriva referenser

När du skriver uppsatser eller andra självständiga texter måste du tydligt visa vilka uppgifter som är dina egna och vilka uppgifter du fått från någon annan. Detta gör du genom att använda referenser.

Referera och citera

Referenserna ger trovärdighet och stöd åt dina egna idéer och gör att läsaren kan hitta vilket arbete du refererar till.

Om du använder någon annans uppgifter utan att referera till källan innebär det att du plagierar. Plagiering räknas som en form av fusk. Du måste därför tydligt visa vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra.

Du måste vara noga med att visa vilka som är dina egna tankar och formuleringar och vad som du har tagit från någon annan. Detta gäller alla texter: böcker, artiklar, webbsidor med mera.

När du citerar

  • Kopiera in texten exakt.
  • Sätt texten inom citationstecken ("citatet här"), eller med indrag om det är ett längre stycke.
  • Ange källan för citatet.
  • Ange källan i käll- och litteraturförteckningen.

När du refererar

  • Formulera om texten med dina egna ord.
  • Ange källan.
  • Ange källan i käll- och litteraturförteckningen.

Du kan inte återanvända dina egna texter hur som helst, till exempel från en tidigare uppsats eller arbete.

Om du använder formuleringar från en egen text så måste du ange det med citattecken och en referens.

En bra tumregel är att hantera dina egna texter på samma sätt som andras, och referera på samma sätt.

Referenshantering enligt APA-systemet

Det finns flera olika stilar för att referera och skriva referenslistor och även samma referenssystem kan se lite olika ut beroende på vilken referensguide som används.

På GIH används oftast APA på grundutbildningen, men börja alltid med att ta reda på vilken stil eller referensguide som används på just din utbildning.

Hjälpmedel vid referenshantering

I Word finns hjälpmedel för enklare referenser. För dig som gör ett större arbete och behöver mer ordning kan ett referenshanteringsprogram som EndNote Online, Zotero eller Mendelay vara bra.

Referensfunktion i Word

I Word finns en funktion som heter "Referenser". Den kan hjälpa dig att utforma källhänvisningar och källförteckning. Klicka på nedanstående länk för att få beskrivningar av hur det går till.

Skapa referenser i söktjänster och databaser

Referenshanteringsprogram

Det finns programvaror som kan hjälpa dig att hantera dina referenser. EndNote Online, Zotero och Mendelay är några program som du kan använda utan kostnad.

Studenter vid GIH har tillgång till det webbaserade referenshanteringsprogrammet EndNote Online. För att kunna använda EndNote Online behöver du skapa ett gratis konto och sedan logga in.

Problem med kopplingen till Word

Observera att det har varit problem med kopplingen mellan EndNote Online och Word. Det är oklart när problemet åtgärdats men EndNote har ett förslag till lösning.

Ett annat alternativ är att i stället använda Zotero (se nedan).

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/uppsats/referera

Hitta på sidan

praktisk hjälpHär finns uppsatsmallen och hjälp om word

upphovsrättTydliga referenser gör att du undviker plagiat

Kollegor pĺ kontor

sKrivhandledningBoka skrivhandledning med biblioteket

Senast ändrad:9 Apr 2024