biblioteket

Skriva

Här finns anvisningar och hjälpmedel för dig som skriver uppsats eller självständigt arbete på GIH. Varje institution sin egen uppsatsguide som du hittar i din kurs i Canvas.

Här finns GIH:s uppsatsmall i word och länkar till mer information om hur du använder word för att skriva din uppsats.

När du skriver uppsatser eller andra självständiga texter måste du tydligt visa vilka uppgifter som är dina egna och vilka uppgifter du fått från någon annan. Det gör du genom att använda referenser.

Tycker du att det är svårt att komma igång med din skrivuppgift? Vill du ha tips på hur du ska strukturera och skapa en röd tråd i din text? Som student kan du boka individuell skrivhandledning för att förbättra din text och din skrivprocess.

Skriva uppsatsDen akademiska texten

Som student på GIH kommer du att skriva många olika typer av uppgifter under din utbildning. Skrivande på högskolan skiljer sig från skrivande på gymnasiet och från många andra sammanhang som du kanske är mer van vid. Att skriva akademiskt är därför nytt för många studenter.

Den akademiska texten är saklig, korrekt och har en viss struktur, men framför allt är den tydlig och läsvänlig. Skriv hellre texter som är tydliga och lätt att läsa, snarare än avancerade och svårlästa.

Vill du ha tips och råd om akademiskt skrivande och att läsa akademiska texter? Gå bibliotekets canvaskurser!

Om du använder personuppgifter för ditt självständiga arbete finns det en del saker som är viktiga att tänka på.

I din text måste det vara tydligt vilka formuleringar som du citerar eller refererar någon annanstans ifrån. Annars blir det plagiat, vilket inte är tillåtet.

Ska du skriva uppsats och vill använda enkäter för att samla in material? Här finns tips om hur du kan hitta exempel på enkäter inom ämnet fysisk aktivitet och hälsa.

färdig med uppsatsen?Registrering i DiVA

Självständiga arbeten som är skrivna av GIH-studenter på grund- och avancerad nivå ska läggas in i publiceringsdatabasen DiVA. Du som är student registrerar själv din uppsats när den blivit godkänd och klar.