Upphovsrätt och plagiat

När du skriver en text måste det vara tydligt vilken text som är din egen, och vilka formuleringar som du citerar eller refererar någon annanstans ifrån. Annars bryter du mot upphovsrätten genom plagiat, vilket inte är tillåtet och kan leda att du blir avstängd från studierna.

Grupparbete kring dator

Vad är upphovsrätt?

Alla verk skyddas av upphovsrätt, vilket regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Upphovsrätten skyddar verket från att användas på ett sätt som inte upphovsrättsinnehavaren (alltså författaren eller konstnären) inte godkänner.

Upphovsrätten gäller texter, bilder, fotografier, musik, film med mera, och varar 70 år efter upphovspersonens död.

Var noga med referenserna

När du skriver en text, som till exempel en uppsats, så har du rätt att referera till och citera enstaka stycken från andra texter. Du måste då vara noga med att skriva tydliga referenser som anger källan.

Bilder, tabeller och liknande från andra källor är krångligare att använda. Läs mer om användning av andras bilder i din uppsats längre ner på den här sidan.

Vad är plagiat?

Att plagiera innebär att ta andras texter, bilder, diagram eller liknande, och använda dem i ditt eget arbete så att det ser ut som att det är dina egna. Det kan hända om du inte skriver tydliga referenser.

Det är också viktigt att skriva tydliga referenser till de texter som du använder. Annars finns risken att referat eller citat framstår som din egen text.

Bilder, diagram, tabeller

Har du hittat bilder, diagram, teckningar, fotografier, kartor, tabeller eller liknande på internet eller i en bok? Om du vill använda dem i din uppsats så räcker det inte enbart med att referera, eftersom andra regler gäller för bilder än för text.

Om du har med sådana bilder i din uppsats så måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att kunna lägga ut uppsatsen i DiVA.

Vissa bilder är märkta med en licens, till exempel Creative Commons, som tillåter att du använder bilden. Mer information om bilder du kan använda utan tillstånd finns under rubriken "Mer om bilder i uppsatsen" nedan.

Uppsats utan bilder i DiVA

Om du inte har rätt att lägga ut bilden så kan du välja att ha med bilden i din uppsats, men inte i den version som läggs in i DiVA. Du kan då ta bort bilden ur uppsatsen och i stället lägga in texten "På grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan" eller liknande. Låt bildtexten ligga kvar.

Om du väljer att ladda upp uppsatsen utan bilder i DiVA, så ska du också ladda upp den ursprungliga filen (med bilderna), men ange den versionen som "Endast arkivering".

Mer om bilder i uppsatsen

Hitta på sidan

Referera rätt

Skriv tydliga referenser när du citerar och refererar så att du inte bryter mot upphovsrätten.

Senast ändrad:21 Dec 2023