Söktjänster och databaser

Här hittar du de söktjänster, databaser och andra informationsresurser som finns på biblioteket.

Söktjänster och databaser

Academic Search Premier är en ämnesövergripande databas med fulltext från över 3100 tidskrifter. Den passar bra för den som söker material inom samhällsvetenskap eller tvärvetenskapliga ämnen.

Academic Search Premier är en databas från Ebsco. Du kan därmed välja att samtidigt söka i SportDiscus, PsycInfo med flera under "Choose databases".

Anatomy.TV är en digital anatomisk atlas från Primal Pictures som består av flera moduler, se beskrivning nedan. Alla resurser kan nås utanför GIH:s nätverk, logga in med GIH-inloggningsuppgifter.

 • Anatomy and Physiology
  Denna modul är indelad i områden såsom histologi, matsmältning, och cellbiologi. Faktatexter är kopplade till de olika delarna.
 • 3D Atlas
  Anatomisk atlas, uppdelad efter kroppens regioner, där man kan välja vy (anatomi, dissektion, MR-bild, film). Här finns 3D-modeller som man kan vända och vrida på, och bygga på i lager med muskler, nerver osv.

Utbildningsmaterial och lathundar

När du är inne på Anatomy.TV - Klicka på menyn med tre streck längst upp till vänster på startsidan och välj Help. Välj först vilken modul du är intresserad av och klicka på den för att komma till lathund för specifik modul.

Praktisk information

 • Webbläsare: Anatomy.tv kräver webbläsare Chrome eller Edge.
 • Canvas (LMS): Anatomy.tv kan integreras i Canvas, kontakta biblioteket för hjälp.
 • Bilder: Kan sparas och användas internt, i till exempel utbildning, till exempel tryckt informationsmaterial. Hänvisa alltid till Primal Pictures logotyp när du använder en bild. Bilder får inte publiceras på extern webb.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) är en sökmotor för akademiska webbresurser. Den innehåller bland annat internationella avhandlingar, artiklar, konferensbidrag med mera och är därför bra för den som söker material inom samhällsvetenskap eller tvärvetenskapliga ämnen.

Cochrane Library är en samling databaser inom evidensbaserad medicin som stöd för medicinskt beslutsfattande.

Dessa innehåller bland annat systematiska översikter (Cochrane reviews), litteraturöversikter (DARE) och projekt om utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder (HTA).

GIH har ingen prenumeration på Cochrane, men det går bra att söka i den. En stor del av artiklarna finns fritt tillgängliga.

Discovery innehåller flera olika databaser, bland annat SportDiscus, Pubmed, ERIC, PsycINFO, Academic Search Premier och GIH-bibliotekets bokkatalog.

Discovery är en bra databas att börja söka i för dig som vill hitta artiklar inom de flesta ämnesområden som är aktuella på GIH, till exempel idrott, utbildning, sociologi, medicin, hälsa och psykologi.

För mer specifika sökningar använd annan söktjänst

Eftersom Discovery innehåller flera olika databaser finns inte samma möjligheter till inställningar som i de separata databaserna.

För dig som behöver göra mer specifika och fördjupade sökningar är det därför bättre att använda en enskild databas i stället, till exempel Pubmed för medicin eller SportDiscus för idrott. Där får du tillgång till ämnesordslistor inom ämnesområdet och möjlighet att göra fler inställningar än i Discovery.

DiVA är GIH:s publikationsdatabas. Här hittar du det som har publicerats av forskare och studenter vid GIH, så som:

 • studentuppsatser från 2005 och framåt.
 • forskarnas publicering från 2010 och framåt (även äldre material finns).

Ska du registrera i DiVA?

Om du själv ska registrera något i DiVA kan du ta del av informationen på sidorna nedan.

I SND:s nationella forskningsdatakatalog kan du söka efter forskningsdata från olika ämnesområden. En del data kan laddas ner direkt från katalogposten medan andra kan nås via förfrågan. Vissa data är endast beskrivna i katalogen och nås via en annan portal/aktör.

Genom att använda filterfunktionen kan du anpassa dina sökningar. För data med geografisk information går det också att söka med hjälp av kartvyn.

ERIC innehåller referenser och abstract till artiklar och rapporter inom pedagogisk forskning, undervisning med mera.

I databasen finns referenser från 1960-talet och framåt. Den tillhandahålls av U.S. Department of Education Educational Resource Information Center.

ERIC är en databas från Ebsco. Du kan därmed välja att samtidigt söka i SportDiscus, PsycInfo med flera under "Choose databases".

Lantmäteriet erbjuder tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statistiska centralbyrån (SCB), Sjöfartsverket och Trafikverket fria geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Användare vid GIH kan ladda ner geodataprodukter via tjänsten GET (Geographic Extraction Tool).

Hämta geodata

För att hämta geodata går du till https://maps.slu.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Välj "The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH" och logga in med din GIH-inloggning.

Journal Citation Reports, JCR, är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger dess artiklar citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor.

För den som vill jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde eller hitta en lämplig tidskrift att publicera sig i är Journal Citation Reports en bra källa.

Två underdatabaser

Journal Citation Reports innehåller över 10 500 tidskrifter, och har två underdatabaser:

 • JCR Science Edition som innehåller data från över 8 000 tidskrifter i cirka 170 ämneskategorier.
 • JCR Social Science Edition som innehåller data från över 2 900 tidskrifter i 55 ämneskategorier.

"Manuscript matcher", som finns precis under sökrutan, hjälper dig hitta lämpliga tidskrifter för att publicera din artikel.

Livsmedelsdatabasen är Livsmedelsverkets databas med värden för näringsinnehåll hos drygt 2 000 livsmedel och maträtter.

Mediearkivet/Retriever innehåller artiklar i fulltext ur svenska dagstidningar och fackpress, bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens Medicin, Aktiv träning, I form, Forskning och framsteg, Offside och många fler.

Sammanlagt finns artiklar ur över 700 olika svenska dagstidningar och tidskrifter i fulltext. Databasen innehåller cirka 10 miljoner artiklar från 1987 och framåt (olika för olika källor).

Digitala artikelkopior av originalartiklarna görs tillgängliga som pdf eller fulltexter samma dag som utgivning.

GIH har inte åtkomst till låsta artiklar (ofta kallade "Plus", "Premium" eller liknande).

OregonPDF in Health & Performance samlar doktorsavhandlingar och studentuppsatser inom ämnet fysisk aktivitet. Databasen startades 1948 av University of Oregon och innehåller nu cirka 11 000 publikationer.

Att söka är gratis, men det kan kosta att ladda ner avhandlingarna.

Lägg in ditt eget arbete

Du som har skrivit ett självständigt arbete eller avhandling inom ämnena ovan kan lägga in den i OregonPDF-databasen. Se mer information under länken "Submit your Dissertation/Thesis" i databasen.

PEDro, The Physiotherapy Evidence Database, är en fritt tillgänglig databas inom sjukgymnastik.

Här hittar du "over 47,000 randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy".

Språket är engelska.

ProQuest Dissertations & Theses Citation Index samlar doktorsavhandlingar och masteruppsatser från många olika länder och lärosäten, bland annat GIH.

Databasen ingår i Web of Science, och går även att söka i separat. Här finns över 5 miljoner avhandlingar och uppsatser. Länkar till fulltext saknas ofta i databasen, men eftersom många avhandlingar och uppsatser finns fritt tillgängliga så går det bra att söka upp dem på webben.

PsycInfo är den stora databasen inom psykologiområdet. Här finns också artiklar inom områdena psykiatri, utbildning, medicin, socialt arbete med mera. En del artiklar finns i fulltext, men det mesta är referenser.

PsycInfo hålls av The American Psychological Association, APA, och innehåller material från 1800-talet fram till i dag. Databasen innehåller över 2 miljoner poster.

PsycInfo är en databas från Ebsco. Du kan därmed välja att samtidigt söka i SportDiscus, ERIC med flera under "Choose databases".

PubMed är den stora internationella artikeldatabasen inom medicin. PubMed innehåller för närvarande mer än 30 miljoner referenser till tidskriftsartiklar ur fler än 5 000 tidskrifter, från 1948 och framåt.

Skapa konto

Om du skapar ett konto i PubMed kan du spara dina sökningar och skapa alerts för att bevaka nya artiklar inom ditt ämne.

För att skapa ett konto i PubMed väljer du "Log in" och "Sign up". Därefter väljer du "More sign up options" och söker fram "The Swedish School of Sport and Health Sciences". Nu kan du logga in med din GIH-inloggning för att skapa ett konto.

Scopus är en databas med vetenskaplig litteratur med abstract och citeringar. Förutom vetenskapliga artiklar innehåller Scopus bland annat konferenspublikationer, branchpublikationer och patent.

Scopus uppdateras dagligen och innehåller över 40 miljoner referenser från 1823 och framåt.

SportDiscus är den stora internationella artikeldatabasen inom idrottsvetenskap. Här hittar du artiklar om bland annat fysiologi, psykologi, coaching och idrottsmedicin.

SportDiscus är en databas från Ebsco. Du kan därmed välja att samtidigt söka i ERIC, PsycInfo med flera under "Choose databases".

SURF Sport Information Portal kommer från the Federal Institute of Sport Science (Bundesinstitut für Sportwissenschaft, BISp) och innehåller flera olika söktjänster inom idrott, bland annat databasen Spolit.

Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket, KB, som innehåller digitaliserade dagstidningar från över 500 titlar mellan åren 1645 fram till i dag.

Endast digitaliserade dagstidningar som är äldre än 100 år kan läsas fritt på nätet. För att läsa material som är nyare måste du besöka KB:s mikrofilmsläsesal i Humlegården i Stockholm eller vissa bibliotek runt om i Sverige.

Swepub samlar metadata om forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

Kungliga biblioteket, KB, administrerar och förvaltar Swepub där ett fyrtiotal svenska universitet, högskolor, myndigheter och forskningsinstitut levererar data till tjänsten. Målet är att göra allt det som forskare i Sverige publicerar tillgängligt på en och samma plats.

UR Access ger dig tillgång till allt material, drygt 19 000 program, som UR tillhandahåller. Du kan bläddra ämnesvis och även söka på programmets titel, ämne, produktionsår, språk, olika ämnesord med mera

Logga in

Inloggning krävs för att använda tjänsten. Så här gör du för att logga in:

 • Välj det program du vill se.
 • Klicka på texten "Du är inte inloggad. Klicka här för att logga in".
 • Välj lärosäte "GIH The Swedish School of Sport and Health Science" i listan.
 • Logga in med din vanliga GIH-inloggning.

Web of Science innehåller artiklar i vetenskapliga internationella tidskrifter inom många olika ämnen.

Web of Science räknar citeringar, vilket innebär att du kan se hur många gånger en artikel har citerats av andra forskare. Det går också att få ut enkla bibliometriska analyser genom verktyget Citation report.

I Web of Science ingår också databasen Journal Citation Reports som räknar ut impact factor för tidskrifter.

Ordböcker och uppslagsverk

Här ingår Svenska Akademiens ordlista med stavning och böjning av modern svenska, svensk ordbok med ingående beskrivningar av modernt ordföråd, samt Svenska Akademiens ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 och framåt.

NE, Nationalencyklopedien, är ett svenskt uppslagsverk. Den inneåller även ordböcker, information om världens länder med mera.

NE:s ordböcker finns på många olika språk, som svenska engelska, tyska, franska, spanska, engelsk fackordbok, ryska med flera.

Svensk MeSH är en svensk-engelsk medicinsk ordbok från Karolinska institutet. Den är bra både för att att översätta medicinska termer och att hitta bra sökord för sökning i Pubmed och andra databaser.

Bibliotekskataloger

I GIH-bibliotekets katalog hittar du böcker, kurslitteratur och annat material som finns på biblioteket.

Biblioteket har en ny bibliotekskatalog från 25 maj 2023. Läs mer om den nya katalogen.


Libris är de svenska bibliotekens gemensamma katalog. Här finns högskole- och forskningsbibliotek, som GIH-biblioteket, med samt många folkbibliotek.

I Libris finns information om sju miljoner böcker och andra publikationer.

Idrottsbibliotek

Nedan hittar du länkar till andra bibliotek, runt om i världen, inom idrottsområdet.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/distanslogin

Hitta på sidan

Digital kurs om sök

Vill du bli bättre på att söka och hitta information? Gå bibliotekets onlinekurs! Kursen tar upp:
Att söka vetenskaplig information, vetenskapliga källor, att skriva referenser, upphovsrätt.

Studenter söker information

lär dig sökaGå bibliotekets canvaskurs och bli bättre på att hitta rätt

Student på bibliotek

Problem?Om åtkomst till söktjänster och artiklar utanför GIH

Sökhandledning i biblioteket

behöver du hjälp?Boka tid för sökhandledning hos biblioteket

Senast ändrad:28 Feb 2024