biblioteket

Låna

GIH biblioteket är öppet för alla, även för dig som inte är student eller personal på GIH. Här kan du läsa mer om hur du kan låna böcker och annat material på biblioteket.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar att låna böcker på GIH:s bibliotek, samt om kurslitteratur, reservera och låna om böcker, fjärrlån och material i magasinet.

Studenter som har en läsnedsättning har rätt att låna sin kurslitteratur som talböcker genom katalogen Legimus. Det gäller dig med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text.

Genom GIH-biblioteket har du tillgång till ett antal e-böcker. Dessa kan du läsa på datorn, i mobilen eller läsplatta.

Student i lärosal

Välkommen till ossNy student på GIH?

Som ny student är du varmt välkommen till GIH:s bibliotek! Här kan du låna kurslitteratur och andra böcker, använda studieplatser och datorer samt söka efter information i databaser och tidskrifter.

historisk boksamlingVärldens äldsta idrottsbibliotek

Grunden till GIH-biblioteket lades redan år 1813 av Pehr Henrik Ling när han grundade GIH:s föregångare, Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. Biblioteket har därför en stor samling historisk litteratur inom GIH:s ämnen.