kollegor brainstormar i kontor

biblioteket

Forskarstöd

GIH-biblioteket är ett stöd för dig som är forskare, lärare eller annan anställd vid GIH. Länkarna nedan leder till mer information på GIH:s samarbetsplattform. Kontakta gärna biblioteket om det är något du undrar över!

Om hur du får tag på den litteratur du behöver på GIH-biblioteket eller genom fjärrlån, artikelbeställningar och inköp av litteratur

Den samlade forskarstödsidan med länkar till forskningshandboken, ekonomi, forskarrådgivning med utlysningar och stöd vid forskningsansökan, GDPR och informationshantering

Här finns information om DiVA, strategisk publicering, open access och kostnader för öppet tillgänglig publicering


Behöver du hjälp eller har frågor?

Bibliotekets forskningsstöd finns till för dig som är forskare och behöver stöd i forskningsprocessen.

Om hantering av forskningsdata genom hela forskningsprojektets livscykel

Om GIH:s arbete med öppna data och öppen tillgång till publikationer

Läs om vad biblioteket kan erbjuda vad gäller litteratursökning, litteraturöversikter och referenshantering