Enkäter i uppsatsen

Ska du skriva uppsats och vill använda enkäter för att samla in material? Här finns tips om hur du kan hitta exempel på enkäter inom ämnet fysisk aktivitet och hälsa.

Tänk på att referera ordentligt om du använder frågor från enkäter du har hittat om du vill använda frågorna i din egen enkät.

Program för webbenkäter

Sunet Survey

Sunet Survey är ett enkätverktyg för att göra webbaserade undersökningar. Hantering av personuppgifter ställer höga krav på enkätverktyget, och Sunet Survey uppfyller dessa krav.

Söka enkäter i databaser och söktjänster

Enkäter som forskare har använt i sina undersökningar kan finnas med i de tidskriftsartiklar eller avhandlingar där forskningsresultaten presenteras. Dessa hittar du genom att söka i söktjänster och databaser som SportDiscus, PubMed och Google Scholar.

Användbara sökord i databaserna kan vara "questionnaire" eller "survey" i kombination med lämpligt ämnesord (till exempel "health" eller "physical activity").

Andra webbresurser för enkäter

Nedan hittar du tips på webbresurser där du kan ta del av befintliga enkäter.

Sammanställning av formulär inom olika områden.

“This instrument library provides up-to-date information about instruments designed to assess diet, physical activity and anthropometry in population health sciences.”

Med bland annat Recent Physical Activity Questionnaire, RPAQ. Från University of Cambridge.

“The purpose of the International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) is to provide a set of well-developed instruments that can be used internationally to obtain comparable estimates of physical activity.”

En samling av enkäter och mätmetoder inom hälsa, fysisk aktivitet och liknande.

Enkäter kring motivation för hälsa, träning, behandlingar och annat, med teoretisk grund i Self-Determination Theory.

Hitta på sidan

Senast ändrad:27 Mar 2024