Tidskrifter

På GIH-biblioteket finns en mängd vetenskapliga tidskrifter, de flesta i elektronisk form.

Sök, bläddra och se ranking

I GIH-bibliotekets tidskriftslista kan du söka och se vilka tidskrifter som finns på biblioteket, både tryckta och elektroniska.

Bläddra och bevaka i BrowZine

För att bläddra i tidskrifter och bevaka när nya nummer kommer ut kan du använda appen BrowZine.

Se ranking i Journal Citation Reports

Impact factor för olika tidskrifter hittar du i Journal Citation Reports. Impact factor är ett sätt att ranka tidskrifter efter hur mycket deras artiklar citeras.

Var finns tidskrifterna på GIH-biblioteket?

Bibliotekets tryckta tidskrifter för det senaste året finns framme i biblioteket. Äldre årgångar förvaras i magasin.

Biblioteket hämtar material från magasinet klockan 12.00 och 14.00. Vill du beställa material från magasinet ska du göra det senast en dag innan, så att det hinner hämtas.

Du beställer material från magasinet genom att skicka e-post till biblioteket@gih.se.

Dagstidningar

På biblioteket finns Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som sparas ett par veckor tillbaka.

Äldre artiklar i dagstidningar finns sökbara i databasen Mediearkivet/Retriever.

Kungliga biblioteket har tjänsten ”Svenska dagstidningar” där du kan söka i digitaliserade dagstidningar från 1645 fram till i dag. Artiklarna i sin helhet går bara att läsa om de är 115 år eller äldre. För att kunna läsa även nyare artiklar hänvisar vi till Kungliga biblioteket.

Om tidskriften inte finns på biblioteket

Om en tidskrift inte finns på GIH-biblioteket kan du beställa artikelkopior med fjärrlån.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/tidskrifter

Hitta på sidan

Kontakt

  • Biblioteket´s profilbildVälkommen att kontakta oss!Biblioteketbiblioteket@gih.se08-120 53 800
Senast ändrad:25 Nov 2022