Biblioteket

Välkommen att kontakta oss!

E-post: biblioteket@gih.se

Telefon: 08-120 53 800

Besöksadress: Lidingövägen 1

Tillhör: Förvaltning – Bibliotek, IKT, registratur och arkiv

Biblioteket

GIH:s biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom idrott, gymnastik, fysisk aktivitet och hälsa. Här finns böcker och tidskrifter, kurslitteratur och studieplatser samt databaser och e-tidskrifter.