Biblioteket i siffror

Vad hände på GIH-biblioteket under 2023? Här kommer biblioteksstatistik från förra året!

Topp 3 utlånade böcker från GIH-biblioteket under 2023

Mest utlånade böckerna från GIH-biblioteket under 2023

Under 2023...

 • köptes över 500 nya böcker
 • lånades 14 382 böcker ut i biblioteket
 • lånades 250 böcker ut till andra bibliotek
 • lånade vi in 157 böcker ifrån andra bibliotek till någon på GIH

Under året...

 • undervisade bibliotekarier 88 timmar
 • deltog 750 personer i undervisningen
 • genomfördes 58 handledningstillfällen
 • gjordes 23 569 sökningar i databaser

Mest utlånade böcker var...

 • Boll och bollspel i skolan: lek, lärande och rörelse / Anders Frisk, Isak Lidström, Suzanne Lundvall (red.)
 • Hur kan vi förstå rörelse?: Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik / Christopher Engdahl, Satu Heikkinen och Markus Arvidson (red.)
 • Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon / Håkan Larsson


Senast ändrad:25 Mar 2024