Mer om biblioteket

Läs mer om GIH-biblioteket, vår historia och vad vi gör idag. 

Världens äldsta idrottsbibliotek

GIH-biblioteket är världens äldsta idrottsbibliotek. Grunden lades redan av P. H. Ling (1776-1839). Samlingarna har sedan utökats successivt genom inköp och donationer av bland andra L.G. Branting, C.A. Georgii, Elin Falk och Riksidrottsförbundet. Detta gör att biblioteket har en intressant samling historisk litteratur från 1500-talet och framåt inom områden som anatomi, fysiologi, sjukgymnastik, militärgymnastik, fäktning och akrobatik. Även den svenska gymnastikens och idrottens historia speglas i en mycket rikhaltig litteratur såväl i bok- som tidskriftsform.

En del av bibliotekets äldre böcker finns beskrivna i den vackra boken ”Kinetic Jottings” (Ove Hagelin, 1995).

Läs mer om GIH:s historia.

Historik

1813

Kungliga Gymnastiska Centralinstitutets (GCI) bibliotek grundades redan under P.H. Lings tid (1776-1839). Bokbeståndet växte framför allt genom donationer, bland annat från L.G. Branting (1799-1881) och C.A. Georgii (1808-1881). Enligt dåvarande GCI:s stadgar hade den yngsta läraren ansvar för biblioteket.

1913

Vid GCI:s 100-årsjubileum innehöll biblioteket ca 6 000 volymer.

1945

I samband med att GCI flyttade till nya lokaler bakom Stadion fick biblioteket med sin centrala placering en trappa upp i huvudbyggnaden större betydelse. Nya donationer tillkom bland annat från Oswald Holmberg, Elin Falk och Ester Swalling.

1966

Vid en omorganisation bytte GCI namn till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

1977

Efter att ha varit en fristående högskola blev GIH en del av den nybildade Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS).

1980

Bibliotekets första bibliotekarie tillsattes. Vid denna tid omfattade samlingarna ca 40 000 volymer, varav hälften, den äldsta litteraturen var okatalogiserad och förvarades i magasin.

1989

En donation från Tipstjänst gjorde det möjligt att, i anslutning till biblioteket, inreda ett magasin för den gymnastikhistoriska samlingen.

1992

GIH blev en egen myndighet och bytte namn till Idrottshögskolan (IH).

2003

Idrottshögskolan fick överta en stor del av Riksidrottsförbundets bibliotek i samband med RF:s flytt till Idrottens hus i Lill-jansskogen. Samlingarna katalogiserades och gjordes tillgängliga för allmänheten.

2005

Idrottshögskolan bytte namn tillbaka till GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, den 1 oktober. Biblioteket heter i och med detta GIH-biblioteket.

2012

GIH-biblioteket flyttar till nya lokaler i samband med GIH:s ombyggnad. Under ombyggnadstiden 2011-12 har biblioteket funnits i tillfälliga lokaler och delar av samlingarna har varit nedpackade. Vi är glada att äntligen öppna i rymliga, centralt placerade lokaler på entréplanet i GIH:s huvudbyggnad.

2013

GIH-biblioteket är ett av tre nominerade till utmärkelsen Årets bibliotek. Göteborgs stadsbibliotek blir utnämnt till vinnare på Bok & biblioteksmässan i Göteborg. Motiveringen till GIH:s nominering är:

"Modernt och inbjudande på GIH-biblioteket i Stockholm

GIH biblioteket på Bokmässan 2013Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek är ett funktionellt, modernt och inbjudande offentligt specialbibliotek med tydlig och synlig placering i centralbyggnaden. GIH-biblioteket är världens äldsta idrottsbibliotek med tvärvetenskapliga och unika historiska samlingar, samt en egen publikationsdatabas DiVa, vilken omfattar såväl forskning som studentuppsatser. Informationen om biblioteket och dess verksamhet är föredömligt aktuell och tillgänglig både i skrift och via hemsidan och Facebook. Högskolans och bibliotekets unika historia lyfts fram på ett intresseväckande sätt för såväl interna som externa besökare.".

Biblioteket idag

Bibliotekets främsta uppgift idag är att vara ett stöd för studenternas lärande och för forskarnas och lärarnas arbete, men även att vara en tillgång för den idrottsintresserade allmänheten. Bokutgivningen inom relevanta ämnesområden bevakas, och även databaser och tidskrifter, varav det mesta idag är tillgängligt elektroniskt. Biblioteket deltar i undervisningen för GIH:s studenter i forskningsmetodik- och uppsatskurserna. I och med GIH:s nya lokaler hösten 2012 kan biblioteket även erbjuda en god studiemiljö med kreativ atmosfär för informationssökning och lärande.

Styrdokument för biblioteket

Förvärvspolicy GIH-biblioteket 2018 

Läs mer om GIH-biblioteket:

Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin,
Världens äldsta idrottsbibliotek: från boksamling till modernt specialbibliotek.
Kapitel i: Från Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet till Gymnastik- och idrottshögskolan: en betraktelse av de senaste 25 åren som del av en 200-årig historia. - Stockholm : GIH, 2014. - s. 292-300. En beskrivning av bibliotekets utveckling med fokus på de senaste 25 åren.

Bok: Kinetic Jottings, rare and curious booksHagelin, Ove,
Kinetic jottings : rare and curious books in the library of the old Royal Central Institute of Gymnastics : an illustrated and annotated catalogue / compiled by Ove Hagelin ; photo by Agneta Lundberg. - Stockholm : Idrottshögskolans bibl., 1995. - 191 s. : ill. 

En beskrivning av en del av det äldre bokbeståndet på GIH-biblioteket, böcker från 1500-talet och framåt inom områdena gymnastik, idrott och medicin. Vackert illustrerad med exempel ur böckerna.

Boken finns att köpa på GIH-biblioteket. Pris 250 kr.

Haglund, Lotta, Ekenberg, Anna, Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne, (2013). The oldest sports library in the world celebrates 200 years. Journal of the European Association for Health Information and Libraries, vol. 9(1), s. 10-14.

The article relates the 200 year history of the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm, Sweden, from its founder, Pehr Henrik Ling to its present status as the oldest sports library in the world. The authors describe the library’s humble beginnings to its important role nowadays as an integral part of the School’s sport education curriculum.

Ottander, Inger & Österblad, Ulla,
Biblioteket

Kapitel i: Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet - Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963-1988 : festskrift med anledning av institutet/högskolans 175-åriga tillvaro. - Stockholm : GIH, 1988. -  s. 240-243. En beskrivning av bibliotekets tillkomst och historia fram till 1988.

Från GCI till GIH

Från GCI till GIH - mer historia
Läs mer om GCI-GIH:s 200-åriga historia

Mer om skolans historia

Lån och service

Lån och service
Läs mer om bibliotekets tjänster och låneregler.

Mer om bibliotekets tjänster

2:a plats Årets bibliotek

2:a plats Årets bibliotek

2013-09-26 - Nyhet

GIH på andra plats som Årets Bibliotek

Läs mer om Årets Bibliotek