Varför informationssökning i uppsatsarbetet?

Det finns flera skäl att genomföra en systematisk informationssökning inför ditt uppsatsarbete:

  • Du måste ta reda på vad som redan skrivits om ditt ämne
  • Då får du också veta vilka kunskapsluckor som behöver fyllas (av dig)
  • Du måste beskriva forskningsläget inom ditt ämnesområde för att kunna diskutera de resultat som du kommer fram till i din undersökning

För att se vad som redan skrivits i ditt ämne kan du söka material på olika ställen, t ex i bibliotekskataloger, artikeldatabaser och på webben. Det brukar också vara bra att läsa litteraturlistor i böcker och artiklar som du redan har.

Mer om hur du söker information kan du läsa här på sidorna under Guide till Informationssökning.

Läs gärna också kapitlet Litteratursökning i boken:

N. Hassmén & P. Hassmén. (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: SISU idrottsböcker, s. 39-44

Läs mer om hur du kan tänka när du söker information

Läs om hur du hittar lämpliga sökord att använda för att söka material om ditt ämne